Måste jag betala hyran under betänketiden trots att jag flyttat ut?

2019-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, jag och min fru skickade precis in skilsmässopapprena, jag bor inte kvar och har sagt upp min del av hyreskontraktet.Vi ska ha barnen växelvis så kostnaderna där blir ju lika. Hon kräver att jag ska betala halva hyran, halva elen halva alla försäkringar osv, samtidigt som jag måste betala mitt nya boende som inte hon vill betala till. Så jag ska betala 1 och en halv hyra i 3 månader tycker hon, (eller ja hon vill det fram tills skilsmässan går igenom hos domstol) och hon ska bara behöva betala en halv hyra. Det är hyreshus och inget köpes. Vad säger lagen om detta? Ska jag verkligen betala för 1 och en halv bostad med hyra och alla omkostnader och hon bara en halv hyra och halva omkostnader?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga, och vad som är utgångspunkten för svaret, har du och din fru varit boende i en hyreslägenhet. I samband med att ni sänt in papper för skilsmässa har du flyttat ut ur lägenheten och sagt upp din del i den. Det ni inte kan komma överens om är huruvida du ska betala halva hyran under uppsägningstiden samtidigt som du måste betala för den lägenhet du nu flyttat in i.

Då ni båda står på hyreskontraktet har ni båda samma rättigheter och skyldigheter som följer av kontraktet. Ni har ett solidariskt ansvar för att betala hyran. Det solidariska ansvaret innebär att om din fru inte betalar hyran kan hyresvärden vända sig mot dig för betalning av hela hyran. Du har i sådana fall en regressrätt mot din fru och kan begära hälften av henne i efterhand (detsamma gäller för det fall att du inte skulle betala för dig). Under tiden ni båda står på kontraktet är ni solidariskt betalningsansvariga och du har en skyldighet att betala halva hyran.

Det bör dock anmärkas att enligt 6 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) har makarna en försörjningsplikt mot varandra under äktenskapet. Under betänketiden är ni fortfarande gifta och försörjningsplikten gäller. Om det som den ena maken ska bidra med inte räcker till för den makens personliga behov ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Om makarna inte varaktigt bor tillsammans ska den ena maken fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 6 § första stycket ÄktB). Försörjningsplikten innebär åtminstone i teorin att din fru kan vara tvungen att skjuta till en del pengar för att ni ska leva på samma standard, dock är det beroende av era inkomster, utgifter m.m.

Min rekommendation är att du tar kontakt med hyresvärden för att få veta när du kommer ur hyreskontraktet. Så länge du är bunden av det har du ett betalningsansvar solidariskt med din fru. Det bör dock beaktas att även om du skulle komma ur kontraktet tidigare, så det solidariska betalningsansvaret upphör, ska försörjningsplikten beaktas även för dig i förhållande till din fru. Det kan innebära att du i din tur kan vara skyldig att skjuta till en del pengar för att ni ska leva på samma standard.

Som svar på din fråga så är du som utgångspunkt skyldig att betala halva hyran för lägenhet du står på tillsammans med din fru, och hela hyran för din nuvarande lägenhet. Dock ska äkta makar leva på vad som benämns som "lika standard". Hur hög denna standard ska vara är överlämnat åt makarna själva att bestämma efter de ekonomiska förutsättningar som gäller för dem. Makarna ska bidra var och en efter sin förmåga. I första hand beaktas en makes förvärvsinkomster, men även andra inkomster eller tillgång till kapital.

Ett alternativ, om det är lång tid kvar av uppsägningen, är att begära bodelning redan nu. Bodelning kan ske redan under betänketiden om någon av makarna begär det (9 kap. 4 § ÄktB). I bodelningen kan ena maken tillskiftas en hyresrätt utan att hyresvärden motsätter sig det (12 kap. 33 § andra stycket Jordabalken). Om lägenheten tillfaller din fru i bodelningen får hon ensam betalningsansvaret för den (dock ska oavsett försörjningsplikten nämnd ovan beaktas, om dina inkomster eller tillgångar är högre än hennes). Försörjningsplikten kan vara aktuell i ert fall, dock vet jag inget om era inkomster m.m. Plikten kan innebära att du behöver skjuta till pengar (genom att t.ex. betala hälften under betänketiden) men även det motsatta, dvs. att din fru behöver skjuta till pengar.

Separationer är ofta infekterade och det kan vara svårt att komma överens om mycket. Du får tyvärr vara inställd på ökade kostnader åtminstone initialt. När betänketiden löpt ut, fullföljdsansökan för skilsmässa skickats in och en dom vunnit laga kraft har ni däremot inga förpliktelser mot varandra vad gäller försörjningsplikt m.m. För det fall att det blir tvistigt mellan er avseende, barn, lägenhet, försörjning eller bodelning, kan det vara en god idé att anlita en jurist som företräder dig och bevakar dina intressen. En jurist kan även vara behjälplig med att upprätta ett förslag om bodelning. För det fall att du vill ha hjälp av en jurist från Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (885)
2020-03-31 Bodelning under betänketid trots kvarsittningsrätt
2020-03-28 Vilken egendom har en make rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-26 Vad har jag rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-25 Betänketid och bodelning vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (78709)