Makars äganderätt och lagfartens betydelse för ägande.

2016-05-06 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag är gift sedan mycket länge och vårt hus står på min make. Jag vill veta exakt vad det innebär. 1) Äger jag häften av våra tillgångar(vi har inget äktenskapsförord)? 2) vad är en lagfart? Är det detsamma som ägarbevis? Läste någonstans att om min make blir sjuk och lagfarten står på honom kan jag inte komma åt någonting av våra gemensamma tillgångar.
SVAR

Den som med äganderätt förvärvat en fastighet måste inom tre månader efter förvärvet ansöka om lagfart, 20 kap. 1 § jordabalken (JB) (här). Själva äganderätten till en fastighet övergår dock inte i samband med ansökan om lagfart, utan när giltiga köpehandlingar har undertecknas. I många situationer anses lagfarten medföra en presumtion om äganderätt, t ex vid ansökan om inteckning i fastigheten samt i samband med fastighetsbildning och upprättande av planer enligt plan- och bygglagen.

Jag kan inte se att den omständighet att din make står på lagfarten till fastigheten skulle kunna begränsa din möjlighet att komma åt era gemensamma tillgångar. Du kan förvisso inte sälja fastigheten utan din makes medgivande, men gifta pars medgivande inhämtas alltid vid överlåtelse av fastighet om den inte utgör enskild egendom, enligt 7 kap. 5 § äktenskapsbalken (ÄktB) (här), oavsett vem som står på lagfarten. Andra tillgångar än fastigheten påverkas inte av lagfarten.

När man är gift så råder var make över sin egendom och svarar för sina skulder, 1 kap. 3 § ÄktB (här). Av 7 kap. 1 § ÄktB (här) framgår dock att en makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Förutom genom äktenskapsförord kan egendom bli enskild bl a genom villkor i arv, testamente, gåva, 7 kap. 2 § ÄktB (här). När ett äktenskap upphör, genom skilsmässa eller dödsfall, ska en bodelning genomföras, bodelning kan också, om makarna är överens, genomföras under pågående äktenskap, 9 kap. 1 § ÄktB (här). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB (här). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter avdrag för skulder ska läggas samman och därefter delas lika, 11 kap. 3 § ÄktB (här). Det är denna regel som medför att många gifta par felaktigt anser sig ”äga” hälften av den andra partens tillgångar. Det handlar dock inte om någon faktisk äganderätt, giftorätten brukar istället ofta beskrivas som ett latent anspråk på delning av egendomens värde vid bodelning.

Huset som din make äger, och hans övriga tillgångar, tillhör således honom, på samma sätt som dina egna tillgångar tillhör dig, fram till en eventuell bodelning. I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå, även fastigheten, förutsatt att din make inte fått den i gåva, eller genom arv eller testamente och med särskilt förbehåll om att det ska vara enskild egendom. Efter avdrag för skulder ska värdet av era tillgångar läggas ihop och sedan delas lika mellan er.

Med vänlig hälsning,

Linda Critchley
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2647)
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand
2020-10-24 Räknas både skulder och tillgångar i en bodelning?
2020-10-23 Bodelning då makarna inte kommer överens
2020-10-22 Vad gör jag om jag tvingats skriva under ett bodelningsavtal när jag var psykiskt utmattad?

Alla besvarade frågor (85316)