Lön, vad säger lagen?

2016-03-22 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Finns det i lagtext något som säger hur och när man måste betala ut en anställds lön. Vi har det reglerat i kollektivavtalet men skulle vilja veta vad ev lagtext säger.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Lön är något som oftast förhandlas genom kollektivavtal eller ibland direkt med arbetstagaren. Det finns ingen lagtext som stadgar när och hur lönen ska betalas ut. Däremot finns regler om vad som händer om man bryter mot kollektivavtalet och också lagtext kring vad en anställd har rätt att kräva av sin arbetsgivare.

Exempel på detta hittar du i 6 c § 2 st 4 p LAS(Lagen om anställningsskydd) här där det står:

”senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

/…/

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.”

Det finns även andra aspekter rörande lön i LAS, t.ex. hur den ska beaktas i uppsägningar, vid företagsöverlåtelser osv. som kan vara bra att ha koll på som arbetsgivare.

Så svaret på din fråga är att nej, just hur och när lönen ska betalas ut är inte reglerat i lagtext utan där är det istället kollektivavtalet som gäller.

Hoppas du har fått svar på dina funderingar!

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (15)
2020-06-29 Skadad under arbetstid?
2020-02-19 Kan man säga upp en visstidsanställning i förtid?
2020-01-16 Vilka typer av tjänster kan min arbetsgivare omplacera mig till?
2019-03-12 Anställningsskydd i tillsvidare- och provanställningar

Alla besvarade frågor (88316)