Likadelning

2015-02-03 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min man har just Skillt oss. Jag köpte mitt hus 2004 och vi gifte oss 2011. Till detta hör att min mamma och pappa gav mig 200 000 i gåva till kontantinsats och renovering. detta är bevittnat och skrivet av advokat. Dessutom så står det att även avkastningen av denna gåva skall tolkas som enskild. Min fd man driver nu på en försäljning för att han vill ha ut så mycket pengar som möjligt, jag vill också tillägga att han inte gick in med en enda krona i huset. Min fråga då är kan jag tillgodoräkna mig dessa pengar procentuellt på eventuell vinst eller hur säger lagen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Som jag uppfattar det, fick du en gåva, på 200 000 kr, med föreskriften om att den och dess avkastning skulle vara enskild egendom. Pengarna och dess avkastning anses som enskild egendom så länge de kan särskiljas från övrig egendom. Har pengarna eller avkastningen sammanblandats med giftorättsgods, kan den förlora karaktären som enskild egendom. I sådant fall, övergår egendomen till att bli giftorättsgods.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning. En bodelning behöver dock inte genomföras om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostaden eller bohaget från den andra maken (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå.

Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock så får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket. Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 §).

Sammanfattningsvis betyder detta att all egendom ska delas lika mellan makarna, såvida inte någon egendom gjorts till enskild (och inte förlorat karaktären som enskild egendom) eller är av personlig karaktär. Fastigheten ska även som utgångspunkt likadelas. Om en likadelning är oskälig kan jämkning ske (12 kap. 1 §). Vid bedömningen av oskäligheten, tas hänsyn till om äktenskapet varit kortvarigt och om ena maken har ansenligt mer tillgångar än den andra maken.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2556)
2020-07-08 Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån
2020-06-30 När man inte kommer överens under bodelningen

Alla besvarade frågor (81763)