FrågaÖVRIGTPUL/GDPR14/08/2015

Lagring om fingeravtryck

Hej!

Jag undrar hur lagarna om lagring av fingertryck lyder? Om det är okay att ha en fingeravtrycksdatabas eller liknande, vilka villkor som isåfall gäller och om man behöver speciella tillstånd för att tillhandahålla tjänster med fingeravtryckslagring.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Den relevanta lagen är Personuppgiftslagen och den kan du läsa (https://lagen.nu/1998:204). Datainspektionen är rätt myndighet för sådana frågor men har inte tagit särskilt många beslut om ämnet, dock konstaterar de att personuppgiftslagen gäller. Lagen upställer en rad krav på den som hanterar andras personuppgifter, som definieras mycket brett i 3§. De grunläggande kraven finns i 9§ och inkluderar bland annat uppgifterna måste ha insamlats på ett lagligt sätt och med de inblandades uttryckliga samtycke.

Vidare har den vars personuppgifter lagras rätt att få information om vilka uppgifter som lagras ifall de ansöker om det, 23§, Den som lämnat uppgifter kan också återta sitt samtycke, 13§. Det är också förbjudet att lagra uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening. Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv, 14§


För att få lagra personuppgifter måste du anmäla detta till Datainspektionen, 36§.


Vänligen,

Philip IdeströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?