Laglott och ogiltigt testamente

Hej

Vår mor som nu avlidit har upprättat ett testamente till fördel för min styvfar och min halvsyster. I Testamentet står: "All kvarlåtenskap efter mig ska tillfalla min make (min styvfar) med fri förfoganderätt. Efter bådas vårt frånfälle ska all kvarlåtenskap efter mig tillfalla vårt gemensamma barn (min halvsyster). Det är min önskan att mina barn a, b, c inte kräver ut sina respektive laglotter." Vi barn efter vår avlidna mor som är särkullebarn (a,b och c) har väl ändå rätt att kräva ut vår laglott? Min mors och styvfars gemensamma giftorättsgods enl. bouppteckningen uppgår till ca. 4 000 000. Hur mycket skulle vår laglott bli? Kan vi på något sätt hävda att testamentet kränker vår arvslott?

Vid tidpunkten när testamentet skrevs var vår mor svårt sjuk i cancer och var både mentalt och fysiskt svag. Vi särkullbarn misstänker att hon av rädsla för min styvfar har påverkats att skriva detta testamente. Hon var starkt påverkad av starka smärtstillande mediciner och hon var stundtals helt borta och det gick överhuvudtaget inte att prata med henne. Kan man lämna in en ansökan till tingsrätten om att ogiltigförklara testamentet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du skriver till oss på Lawline!

Bestämmelser om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637.

Personer över 18 år har möjlighet att skriva testamente om vad som kommer att hända med ens kvarlåtenskap vid ens dödsfall (se 9:1 ÄB https://lagen.nu/1958:637#K9P1S1). Det finns dock ett undantag till denna regel, nämligen bröstarvingars möjlighet till laglott. Laglotten regleras i 7 kap ÄB. Laglotten innebär en rättighet för bröstarvingar till den avlidne att få ut hälften av sin arvslott (se 7:1 ÄB https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Det krävs att bröstarvingen påkallar jämkning av testamente enligt 7:3 ÄB https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1 för att få ut sin laglott, det är alltså ingenting som sker per automatik. Det faktum att din mor skrivit i sitt testamente att hon önskar att ni särkullbarn inte ska kräva ut era laglotter har ingen rättslig verkan, du har alltså möjlighet att göra det oaktat hennes önskan.

Det faktum att din mor önskar att egendomen först ska tillfalla hennes make påverkar inte dig som särkullbarn, utan du får ut din laglott redan vid din mors arvskifte (se 3:1 1 st ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Angående om du har möjlighet att hävda att din arvslott har kränkts; arvslotten gäller endast om inte annat föreskrivs genom testamente. I ett testamente som påverkar bröstarvingen negativt finns laglotten som ett skydd, och resterande del av arvslotten har den avlidne all möjlighet att välja att testamentera bort till någon annan. Observera att det åligger bröstarvinge att själv påkalla jämkning av testamente avseende laglotten, vilket innebär att dina syskon inte kommer få sin laglott endast därför att du påkallar jämkning för din egen skull.

Din mor och hennes man äger enligt dig giftorättsgods till ett värde av 4 000 000 kr. Förutsatt att din mor inte äger någon enskild egendom därutöver samt inte har några skulder kommer hennes kvarlåtenskap uppgå till 2 000 000 kr. Du och dina syskon skulle ärva enligt 2:1 ÄB https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. Finns inga fler syskon än de du skrivit (a, b, c samt din halvsyster) skulle er respektive arvslott utgöras av en fjärdedel av din mors kvarlåtenskap, alltså 500 000 kr var. Er laglott utgörs av hälften av er arvslott, d.v.s. 250 000 kr var.

Din nästa fråga är huruvida du kan ansöka om att testamentet kan ogiltigförklaras på grund av att din styvfar har påverkat henne vid testamentets uppförande. Denna situation regleras i 13:3 1 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K13P3S1som lyder "Har någon tvungit testator att upprätta testamentet eller förmått honom därtill genom missbruk av hans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning, är testamentet ej gällande." Bevisbördan för att din styvfar påverkat din mor till att upprätta testamentet faller då på dig, om du väljer att väcka en sådan talan. Ogiltighetstalan gäller endast den delen av testamentet som påverkar den som väcker talan, vilket innebär att det faktum att om du skulle få rätt till din arvslott inte påverkar dina syskon så länge inte de också valt att väcka talan. Det finns en preskriptionstid för klander av testamente på sex månader, se 14:5 1 st. https://lagen.nu/1958:637#K14P5S1.

Jag hoppas att du är nöjd med svaret!

Med vänlig hälsning,


Alfred WittboldtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”