Lagligt för Lexbase att publicera dom?

2017-09-04 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej är det rätt av databasen lexbase.se att publicera domar som är över 5år gamla där det skett förlikning, avskrivning och parterna kommit överens. Det gäller ett tvistemål ang ej erlagd hyra som sedan länge är betald.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Domar är enligt huvudregeln offentliga handlingar och kan därför krävas ut av vem som helst så länge det inte finns något undantag i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Det kan vara t.ex. om målet rör en minderårig eller känslig information om staten.

Lexbase har utgivningsbevis och därför faller det under deras yttrandefrihetsskydd att dela offentliga handlingar utan att detta strider mot personuppgiftslagen (9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen).

Enligt justitiekanslerns (JK) huvudbeslut 699-14-31 klargjordes att JK inte tänkte väcka åtal mot Lexbase pga förtal men att det är fritt fram för var och en att rikta sina egna anspråk mot Lexbase. Förtalsbrott är dock mycket svåra att driva igenom speciellt om det bara rör sanna uppgifter.

Jag kan alltså inte se något sätt för dig att få Lexbase att ta bort domen.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (206)
2021-07-22 krävs samtycke för att ta och publicera bilder på andra?
2021-07-14 Är det olagligt att ge ut telefonnummer?
2021-07-04 Har jag rätt till en kopia av ett inspelat samtal?
2021-07-01 Namngivelserätten för ett litterärt verk

Alla besvarade frågor (94159)