FrågaÖVRIGTPUL/GDPR04/09/2017

Lagligt för Lexbase att publicera dom?

Hej är det rätt av databasen lexbase.se att publicera domar som är över 5år gamla där det skett förlikning, avskrivning och parterna kommit överens. Det gäller ett tvistemål ang ej erlagd hyra som sedan länge är betald.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Domar är enligt huvudregeln offentliga handlingar och kan därför krävas ut av vem som helst så länge det inte finns något undantag i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Det kan vara t.ex. om målet rör en minderårig eller känslig information om staten.

Lexbase har utgivningsbevis och därför faller det under deras yttrandefrihetsskydd att dela offentliga handlingar utan att detta strider mot personuppgiftslagen (9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen).

Enligt justitiekanslerns (JK) huvudbeslut 699-14-31 klargjordes att JK inte tänkte väcka åtal mot Lexbase pga förtal men att det är fritt fram för var och en att rikta sina egna anspråk mot Lexbase. Förtalsbrott är dock mycket svåra att driva igenom speciellt om det bara rör sanna uppgifter.

Jag kan alltså inte se något sätt för dig att få Lexbase att ta bort domen.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo