krävs samtycke för att ta och publicera bilder på andra?

2021-07-22 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej jag är en nybörjar fotograf och har mest tagit bilder på folk jag känner och sånt. Men jag skulle egentligen vilja gå ut och ta bilder på människor ute på stan och sådär. Är det lagligt att ta bilder om människan inte vet om det (inte kränkande bilder) måste man fråga innan man lägger upp bilden och ect?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i upphovsrättslagen (URL), dataskyddsförordningen (GDPR) samt brottsbalken (BrB)

Det är tillåtet att fota på allmän plats. Det inkluderar även personer som befinner sig på platsen. Men om man fotograferar någon på en allmän plats på ett störande eller hänsynslöst sätt i syfte att kränka personen så kan man göra sig skyldig till ofredande enligt BrB 4 kap 7 §.

Det kan också vara bra att ha i åtanke att om du fotograferar någon som inte vet om det på privat utrymmer så kan du göra dig skyldig till kränkande fotografering. Vilket beskrivs i BrB 4 kap 6a § som den som olovligen eller i hemlighet upptar bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme.

I din situation verkar det som att du inte syftar att kränka personer eller ta bilder på privata utrymmen vilket då är okej.

När du tagit foton har du också upphovsrätt till bilderna och kan bestämmer hur de ska användas (1- 2 §§ URL).

Angående publicering så är ett foto på en person en personuppgift enligt GDPR. GDPR blir tillämplig om du avser att publicera bilden där många har möjlighet att ta del av den exempelvis på öppna sociala medier. GDPR gäller dock inte för foton som tas enbart för privat bruk.

Jag skulle därför rekommendera att du har personens tillstånd innan du lägger upp bilden.

Hoppas du fick svar på din fråga

Amanda Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?