Kräva bodelning efter fem år?

2021-01-16 i Bodelning
FRÅGA
Hej! För 5 år sedan skilde jag mig från min man. Jag lämnade honom med min mindreåring utan att ta något, vi hade ingen bodelning då. Jag fick nyligen veta att jag fortfarande kan kräva uppdelning av egendom. Vid den tiden ägde en bostadsrätt som var en gåva från mina föräldrar och som jag fick innan jag träffade min ex man. Och vi bodde i ett hus, varav en del tillhörde hans föräldrar och en del till honom, det fanns också en lån på huset. Han hade också gällande AB. Frågan är om jag få kräva nånting från min exman/få han göra det från mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

1. Möjligheten att begära bodelning

Precis som du hört kan en bodelning kan begäras även efter en längre tid. Det finns dock en gräns när rätten går förlorad. Det är oklart exakt när detta sker. I vissa fall har så länge som tio år har godtagits medan i andra har rätten gått förlorad efter sju. Om inga särskilda omständigheter föreligger bör dock fem år vara godtagbart (NJA 2009 s. 437 & RH 2003:41). Notera dock att denna slutsats kan vara fel, det är bara min tolkning av tidigare rättsfall.

Jag går nu vidare till att förklara hur bodelning går till generellt för att sedan diskutera den specifika egendom du nämner.

2. Kort om bodelning

I en bodelning ingår i princip all egendom som inte är enskild egendom genom t.ex äktenskapsförord eller testamente (ÄktB 7:1-2 j. 10:1). I en bodelning räknar man ut respektive makes "andel". Det görs genom att varje make först gör avdrag för sådana skulder som inte är kopplade till enskild egendom. Efter detta avdrag gjorts lägger man samman värdet av egendomen och delar lika på detta (ÄktB 11:2-3).

Det är alltså inte egendomen som sådan man delar lika på utan värdet av den. Sedan är det upp till er att fördela egendomen mellan er, man har dock förtur till ens egna egendom (ÄktB 11:7). Det kan här noteras att bodelning ska ske utifrån de egendomsförhållanden som förelåg när skilsmässa begärdes (ÄktB 9:2). Förändringar i skulder/tillgångar som skett under era fem år isär ska alltså inte beaktas.

3. Den specifika egendomen

Jag börjar med bostadsrätten du fick i gåva. Utgångspunkten är att denna ska ingå ifall du begär bodelning eftersom du ägde den när ni var gifta (ÄktB 7:1 j. 10:1). Det är dock möjligt att dina föräldrar gav dig den i gåva med Villkor att den ska utgöra enskild egendom, då ska den inte ingå i bodelningen (ÄktB 7:2 2p). Finns inget gåvobrev eller liknande kommer det dock blir svårt att bevisa att ett sådant villkor ställdes upp. Om bostadsrätten ingår kommer du dock ha företräde till att behålla den eftersom det var din egendom (ÄktB 11:7).

Det hus ni bodde ägdes till viss del av din man och ska därför som utgångspunkt ingå (ÄktB 7:1 j. 10:1). Även denna skulle kunna vara enskild egendom på någon grund, t.ex ifall det var en gåva från hans föräldrar som gavs med villkor om det. Ifall bostaden ska ingå i bodelningen kommer din man få göra avdrag för de skulder som var kopplade till den innan värdet på er egendom räknas samman (ÄktB 11:2). Din f.d man kommer ha företräde till huset eftersom det är hans egendom (ÄktB 11:7). Det finns bestämmelser i äktenskapsbalken som innebär att du skulle få ta över huset ifall du hade störst behov, jag finner det dock väldigt osannolikt att en domstol skulle tillämpa denna bestämmelse när fem år gått (ÄktB 11:8).

Eftersom din man hade ett AB ägde han aktierna i detta. Dessa ska som utgångspunkt ingå i en bodelning, jag ser få sätt hur de skulle utgöra enskild egendom (ÄktB 7:1 j. 10:1). Din man har dock förtur till dessa när ni delar lika på egendomen (ÄktB 11:7).

4. Sammanfattning

Det är förmodligen inte för sent att begära bodelning. Gör du det kommer den egendom du nämner ingå men man utgår från värdet vid tidpunkten för äktenskapsskillnad. Ni kommer ha förtur att behålla er egna egendom när värdet på den sammanslagna egendomen delas lika. Ni kan alltså inte göra anspråk på specifik egendom som den andre äger.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92161)