FrågaKÖPRÄTTÖvrigt14/04/2019

Köp av tjänst emellan näringsidkare

Jag fick en offert på tel på 10-15000 till min ideella förening. Fakturan blev 34 000 kr. Jag bestred den av många anledningar, men han har nu mailat och påstår att han sagt 19000 men att det inte räknas som offert. Jag räknade också att hans två killar var här ca 18 timmar, men han har skrivit varje anställds tid, så ca 35 timmar. Att gå över 15% av offert som praxis säger han gäller inte för ideell förening. Han har dessutom per sms gått med på att deras arbete inte fungerade, då jag fått faktura av en som fixade deras jobb, han gick med på att betala den. Nu skriver han att de aldeig gjort fel och massa tekniskt om att det inte var deras fel oavsett, så de sänker inte fakturan nu heller trots att han lovat. De kom dessutom två gånger extra för att elen inte fungerade, vilket var STORA problem för mig då värmen försvann i hundhusen, ska de inte kompensera något för dessa "sveda och värk" situationer? Vad gäller här egentligen? Får de Fakturera mer än det dubbla? Jag har sms Konversation kvar och 10 sakliga punkter i min Bestridan (han besvärade sig inte att besvara mer än kanske en eller två, och det handlade bara om att han har rätt och jag får skylla mig själv. Det är elektriker. Har jag inga rättigheter pga ideell förening? Ham skickade en ny faktura på 26000 istället, med ett hot om stt "dra det vidare", irriterad men "orkade inte med mig" typ. Ha tog betalt för 1,h dagen innan de började arbeta, kallad "material". På morgonen när de kom hade de ej med allt material ens

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Frågan rör köprätt.

En ideell förening är en juridisk person, alltså inte privatkonsument, därför är inte konsumenttjänstlagen direkt tillämpligt angående t.ex. regeln om förbud att gå över 15 % (se 1 § konsumenttjänstlagen). Det finns ingen lag som direkt reglerar köp av tjänst mellan näringsidkare och andra juridiska personer, utan avtalsfrihet råder med ett visst utrymme att hämta vägledning från flera lagar på området. Vid avtal mellan juridiska personer ställs ett större ansvar att se över avtal innan de ingås, jämfört med köp mellan konsument och näringsidkare.

Du har alltså rättigheter som beställare även vid ideell förening, dessa rättigheter är dock inte lika starkt skyddade som i köpförhållandet mellan en privat konsument och en näringsidkare.

Preliminärt ser man till vad som har avtalats mellan parterna när köpet skett mellan två juridiska personer. Det innebär att den offert du har fått, de sms ni har skickat mellan varandra, skriftliga överenskommelser samt muntliga överenskommelser läggs till grund för en bedömning av vad som har avtalats. Störst vikt läggs till skriftligt avtal. Det är i viktigt att skriva ett skriftligt avtal när man köper en tjänst som juridisk person.

Felregeln i 16 § konsumenttjänstlagen kan användas som hjälpregel till denna situation om inget har avtalats mellan den ideella föreningen och elektrikern. Även köplagen kan användas till hjälp, av 17 § köplagen framgår bl.a. att en vara är att anse som felaktig, om varan avviker från vad som följer av avtalet eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I 9 § konsumenttjänstlagen anges att en tjänst skall anses felaktig, bl.a. om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva. Tillämpning av felregeln kräver att reklamation sker inom skälig tid se exempelvis 18 § konsumenttjänstlagen.

Vanligen utgår inte skadestånd i form av "sveda och värk" i denna situation eftersom ingen personskada har uppstått. Det är mer vanligt att man får skadestånd för kontraktsbrottet i sig eller för sakskada (skada på egendom).

Vid fel på en utförd tjänst kräver man i första hand avhjälpning, i andra hand prisavdrag om den tjänst som köpts inte har utförts korrekt. I sista hand häver man tjänsten. Rätt till prisavdrag förutsätter normalt att avhjälpande inte sker. Om prisavdrag vägras av motparten så återstår hävning.

Skadestånd kan krävas med analogisk tolkning av 31 § 3 stycket konsumenttjänstlagen om skada har vållats genom försummelse på näringsidkarens sida. Om den felaktigt utförda tjänsten har lett till skador på hundhusen eller annan egendom/minskad omsättning på verksamhet kan man även kräva skadestånd för dessa skador. Då måste man kunna påvisa storleken på dessa skador. Man kan även väcka talan om skadestånd enligt skadeståndslagen.

Det är även bra om du kan visa att arbetet inte var fackmannamässigt utfört för att påtala fel i tjänsten, detta kan visas med exempelvis expertutlåtande från en annan fackman än den som utförde tjänsten från början.

Svar:

Det framstår som orimligt att ta dubbelt så mycket betalt jämfört med den ursprungliga offerten. Särskilt om inte elektrikern kan visa att ni har avtalat om rätt att ta mer betalt för mer arbete/tillägg från det som ursprungligen avtalats. Du bör även se om det finns några rörliga kostnader enligt offerten/avtalet. Eftersom elektrikern har avhjälpt felet kan inte längre prisavdrag eller hävning för felet komma i fråga men du kan bestrida att elektrikern försöker ta betalt mer än vad ni har kommit överens om.

Obs! Jag kan inte i detalj uttala mig med säkerhet om dina rättigheter inom ramen för avtalet utan att se alla handlingar som offert, sms, skriftliga avtal och redogörelser i detalj över muntliga överenskommelser.

Jag rekommenderar att du granskar ert avtal om du har något, i annat fall offerten. Se om något särskilt står angående tilläggsarbeten samt om någon regel om lagval/ansvarsbegränsningar/andra begränsningar finns i samband med tvist. Du kan även anlita en jurist om du behöver hjälp med detta. Om du vill anlita Lawline är du välkommen att mejla mig.

Om inget särskilt har avtalats borde du ha åberopat avhjälpande och eller prisavdrag när elen inte fungerade samt eventuellt skadestånd. Det framstår av din fråga som att avhjälpande utfördes av elektrikern. Detta bör du inte betala något extra för om inget särskilt har avtalats om det.

Om du redan bestritt fakturan behöver du inte göra något mer tills det kommer ett betalningskrav från inkassobolag eller kronofogden. Då måste du även bestrida betalningskravet. Då blir det upp till din motpart att ta ärendet vidare till Tingsrätten. Om elektrikern stämmer dig kommer du att få ett brev från tingsrätten där du ska inge svaromål till stämningen. I detta läge är det klokt att anlita en jurist. Om du hamnar i tvist kan det vara bra att du sparar dina anteckningar om vilka timmar elektrikerna faktiskt arbetade med elen och hur många som arbeta m.m., dessa kan tas upp i samband med tvist.

Jag vill uppmärksamma dig på att om du förlorar tvisten kommer den ideella förening troligen även att få betala motpartens rättegångskostnader. Om föreningen är försäkrad kan eventuellt försäkringen täcka vissa rättegångskostnader. Du kan ta reda på detta hos föreningens försäkringsbolag. Troligen är det mest ekonomiskt att förlikas, det vill säga komma överens med elektrikern innan domstolsförhandling om ni kan komma överens om en rimlig summa. Jag vill poängtera att det är svårt att uttala sig om dina chanser att vinna, utan att ha granskat avtalet mellan föreningen och elektrikern.

Vänligen,

jessica.konduk@lawline.se


Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”