Könsdiskriminering i föreningar

2019-05-20 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, jag var nyligen på utbildning i en pardansförening och fick höra att man i föreningen, åtminstone under grundkurs, inte tillåter killar att anmäla sig som följare eller tjejer att anmäla sig som förare. Jag förstår ursprunget, att det är så man brukar dansa, men undrar hur det står sig till dagens lagstiftning kring könsdiskriminering?
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Det finns ingen lag som reglerar just könsdiskriminering separat utan det är diskrimineringslagen (DL) som reglerar olika former av diskriminering.

Lite kort om diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen är uppbyggd på ett sådant sätt att det krävs tre saker är uppfyllda för att det ska anses vara diskriminering:

1. En person ska ha behandlats på ett sätt som är diskriminerande enligt lagen. (DL 1 kap 4 §)

2. Det ska finnas ett tydligt samband mellan diskrimineringen och personens tillhörighet till en grupp som skyddas enligt lagen. (i detta fallet kön) (DL 1 kap 5 §)

3. Diskrimineringen ska ha utförts i ett sammanhang där det enligt lagen är förbjudet att diskriminera. Detta innebär att diskrimineringen ska ha skett i arbetslivet, skolan, hälsa- och sjukvård eller hos näringsidkare (ex. butik, hyresvärd, större evenemangs ansvarig). (DL 2 kap)

Detta innebär att diskrimineringslagen inte omfattar alla tänkbara situationer där det förekommer diskriminering och det finns dessutom tillfällen där diskriminering kan anses vara befogad och tillåten.

Vad betyder detta för reglerna i pardansföreningen?

Eftersom föreningen inte tillåter killar att anmäla sig som följare eller tjejer att anmäla sig som förare rör det sig inte om en enskild person som blir diskriminerad pga. sitt kön så som är kravet för att diskrimineringslagen kräver för att vara tillämplig. Detta innebär att även om det rör sig om eventuell diskriminering så kommer diskrimineringslagen inte kunna göra något åt det.

Eftersom det dessutom rör sig om en pardansförening är det en så kallad "fritidsgrupp" så omfattas det inte heller av lagen i och med att det faller utanför de sammanhang som räknas upp i diskrimineringslagen.

Sammanfattning

Jag tycker det är en intressant fråga som du ställer med tanke på hur långt vi kommit i samhället vad gäller normkritik. Men som sagt ovan så är det ingen diskriminering i diskrimineringslagens mening. Om du vill försöka förändra reglerna i föreningen så kan du såklart ifrågasätta reglerna till ansvariga men även försöka få med fler på det spåret så finns chansen att reglerna ändras.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna höra av dig med en till! Lycka till med dansen!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1119)
2020-05-25 Straffansvar vid inlämning av falska uppgifter till socialnämnden
2020-05-24 Får man röka vattenpipa på kafé?
2020-05-18 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-05-18 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?

Alla besvarade frågor (80280)