Konkurrerande verksamhet.

2021-05-28 i Övrigt
FRÅGA
Hej, Jag jobbar idag inom retail och företaget jag är anställd på har en samarbetspartner som erbjuder vissa tjänster i hemmet. Min fråga är om jag skulle vilja starta ett eget AB som erbjuder samma tjänster, bryter jag mot kunkurens grejen?, tänker mer att jag inte direkt konkurerar med företaget jag jobbar med men med samarbetspartnern är det samma sak?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du jobbar på ett företag men vill starta ett eget företag som erbjuder samma tjänster och du undrar om det bryter mot din (anställds) kokurrensklausul.

Din fråga har att göra med din lojalitetsplikt som arbetstagare mot din arbetsgivare. Under anställningen ska man utföra arbetet och sina uppgifter med omsorg och undvika röja företagshemligheter och inte starta konkurrerande verksamhet, vara försiktig med kritiska uttalande, osv. Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren.

En arbetstagare får inte under anställningen bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens (ej lagreglerad utan är en allmän rättsgrundsats). Den närmare innebörden av förbudet att konkurrera kan preciseras genom kollektivavtal eller personliga avtal. En arbetstagare som under anställningen bedriver konkurrerande verksamhet anses ofta grovt ha åsidosatt sina ålägganden mot arbetsgivaren och kan därmed avskedas samt bli skyldig att betala skadestånd till arbetsgivaren. Inte all konkurrerande verksamhet anses utgöra ett lojalitetsbrott, men om det nu är fråga om att erbjuda samma tjänster som det företag du är anställd på utgör det alltså ett lojalitetsbrott.

Huvudregeln är att denna lojalitetsplikt upphör när anställningen avslutas. Det är då princip fritt för den förre detta anställde att bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Det finns dock undantag då denna frihet kan inskränkas genom avtal. Det framgår inte av frågan hur och på vilket sätt din konkurrensklausul är utformad i ditt anställningsavtal, men om det nämner att du under viss tid efter anställning inte heller får bedriva konkurrerande verksamhet så gäller detta. Startar du då en konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande och regleras i konkurrensklausulen kommer du alltså göra dig skyldig till kontraktsbrott och behöva betala skadestånd till din förra arbetsgivare.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1902)
2021-06-18 Tystnadsplikt på arbetsplatsen
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?

Alla besvarade frågor (93215)