Konflikt vid utredning av dödsbo

Hej! 1) Om ett dödsbo inte är tillfredställande för 2 särkullsarvingar, kan man då be om att få en ny utredning av dödsboet. 2) Om särkullsarvingar vägrar skriva under arvskiftet, låser man då pengarna helt i dödsboet o hur länge kan man förhala att skriva under?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om dödboets rättsverkan, varav rättsområdet behandlas i Ärvdabalekn (ÄB)


Dödsboet

Dödsboets uppgift är att avveckla den avlidnes egendom, 18.1 ÄB. Det omfattar dock enbart skulder och tillgångar som den avlidne hade.


Dödsbodelägare

De som har rätt att förvalta boet är dödsbodelägarna enligt 18 kap. 1 § ÄB. De som tillges den rättigheten är makar, sambos, bröstarvingar och universella testamenttagare.

I ditt fall var det särkullsarvingar som ville göra en ny utredning. Deras bestämmande rätt i dödsboet gäller enbart om särkullbarnen skulle vara universella testamenttagare. Det vill säga om det har arvsrätt till en viss andel i arvet (11 kap. 10 § ÄB).


Begäran av en ny utredning

Som dödsbodelägare har man enligt 19 kap. 1 § ÄB rätt att begära att en bodutredningsman förvalat boet, istället för dödsbodelägarna. Genom bodutredningsmannen kan då en ny utredning av dödboet genomföras.


Vägran till påskrift av arvsskiftet

Skulle dödsbodelägarna vara oense och därmed vägrar skriva på arvskiftet kan man som dödsbodelägare ansöka om en förordnande av skiftesman vid tingsrätten, 23 kap. 5 § ÄB. Då ställs boet under förvaltning av en boutredningsman. Skiftesmannen ska då försöka få er att komma överrens, skulle det inte gå får, han eller hon, genomföra ett tvångsskifte (17 kap. 6 § 2 st. ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!


MVH

Nelly Starkengren

Rådgivare

Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000