Kan vi ansöka om uppehållstillstånd efter inresa till Sverige?

Hej! Jag undrar om jag kan få börja en ansökan i Brasilien och sedan åka till Sverige och fortsätta processen inifrån?

Det handlar om uppehållstillstånd med anknytning till barn.

Både jag och våran dotter är svenska medborgare och min man är brasiliansk.

Jag är också rädd att han får avslag.

Men vad jag har hört är att han inte får avslag, för att vi har ett gemensamt barn, och han har inte sökt asyl innan och inte vistats olagligt i Sverige. Alltså är han "clean"

Vi är inte gifta men vi har bott tillsammans i nästan 6 år.

Ett problem vi nog kommer att ha är kontrakt/räkning som har både mitt och hans namn , vi har ingenting. Vad händer om man inte har det?

Tacksam för svar :)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag tolkar din fråga som att du vill att din brasilianska man ska få uppehållstillstånd i Sverige.

Var ska din man göra sin ansökan om uppehållstillstånd?
Som huvudregel måste han ansöka om uppehållstillstånd innan han reser in i Sverige, enligt 5 kap. 18 § UtlL. Det innebär alltså att som huvudregel kan inte uppehållstillstånd beviljas efter man rest in i Sverige, men det finns undantag.
Det finns undantag då utlänningen kan ansöka om uppehållstillstånd från Sverige. Det krävs då att personen har stark anknytning till en person bosatt i Sverige, så som maka eller barn. Det krävs även att det inte ska vara rimligt att din man reser tillbaka till sitt hemland för att ansöka där. Detta är en bedömning som migrationsverket gör i det enskilda fallet. Jag kan därför inte säga om undantaget kommer vara tillämpligt i ert fall eftersom det är en sådan individuell bedömning som prövas från fall till fall. Att ha ett barn kan alltså innebära att en person i vissa situationer kan bli undantagen från huvudregeln och därmed kunna ansöka från Sverige. Men jag kan alltså inte garantera något eftersom det är så pass individuellt.

Sammanfattningsvis borde du som utgångspunkt utgå från att huvudregeln är att din man måste ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland, vilket innebär att han då måste vänta med att resa in i Sverige tills uppehållstillståndet har getts. Dock finns det i vissa fall undantag om man har stark anknytning till exempelvis ett barn och då finns en möjlighet att ansöka från Sverige. Jag kan inte svara på om undantaget är tillämpligt för er.


Vad händer om man inte har kontrakt?
Jag förstår denna frågan som att du menar att ni inte har ett gemensamt bostadskontrakt. Om jag missuppfattat din fråga är det bara att höra av dig igen. Eftersom din man ska söka anknytning till barnet kommer bostadskontraktet inte vara relevant.

Anknytningsansökan via barnet
Det finns en möjlighet för din man att ansöka om uppehållstillstånd. Denna möjligheten gör att han kan ansöka anknytning till ert gemensamma barn och inte till dig. Vid anknytningsansökan till barnet finns det inget krav på varken försörjning eller bostad.
Enligt lagen i 5 kap. 3a§ UtlL får uppehållstillstånd ges till pappan om han ansöker om anknytning till barnet. Det som krävs enligt denna bestämmelsen är att barnet ska vara bosatt i Sverige. Observera att det står i lagen att utlänningen som söker anknytning till sitt barn ska vara förälder och vårdnadshavare samt sammanbo med barnet, för att uppehållstillstånd ska ges. Det viktiga i lagen är alltså att barnet som han ansöker anknytning till är bosatt i Sverige. Jag förstår inte av din text var ert barn bor idag. Bor barnet inte i Sverige i nuläget krävs det alltså att barnet flyttar till Sverige för att anses vara bosatt, det är först då din man kan ansöka om anknytning till ert barn.

Jag hoppas det gav svar på dina frågor!

Caroline LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000