Kan särkullbarn ta del av den efterlevande makens egendom som denne har fått i arv?

2021-03-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Min mans farbror gick bort, min svärfar ärver honom. Sedan dör min svärfars fru, (ej min mans mamma)1 månad efter. Farbrodern har rätt mycket pengar och två fastigheter. Min fråga, ska dessa tillgångar ingå i svärfars frus bouppteckning? Får hennes 2 döttrar från ett tidigare äktenskap tillgång till dessa pengar och fastigheter?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna som är relevanta för din fråga finns i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB). Eftersom din svärfars fru har gått bort ska en bodelning ske vilket innebär att hennes och din svärfars egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelningen ska deras s.k. giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som din svärfar har som inte är s.k. enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB).

Ska arvet efter din mans farbror ingå i bodelningen?

För att egendomen efter din mans farbror ska anses vara enskild egendom, och därigenom inte ingå i bodelningen mellan din svärfar och hans fru, krävs att det framgår av ett testamente efter farbrodern att arvet efter honom ska vara din svärfars enskilda egendom. Om det inte framgår av ett testamente att egendomen som din svärfar ärvt sin bror ska vara din svärfars enskilda egendom så ska egendomen betraktas som giftorättsgods och ingå i bodelningen (7 kap. 2 § första stycket fjärde punkten ÄktB).

Hur går bodelning gå till?

Om egendomen som din svärfar ärver sin bror inte är hans enskilda egendom ska den, som sagt, ingå i bodelningen. Om din svärfar och hans fru har skulder ska dessa i första hand räknas av från vardera av deras giftorättsgods vid bodelningen. Det som återstår av deras giftorätts efter att skulderna är avdragna ska sedan summeras och därefter fördelas lika mellan dem (11 kap. 2-3 §§ ÄktB).

Exempel: Din svärfar ärver 2 miljoner efter sin bror och har i övrigt tillgångar som uppgår till 1 miljon kronor. Om inget av hans tillgångar är enskilda egendom så är de giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Hans giftorättsgods uppgår alltså till 3 miljoner kronor (inkl. arvet om det inte är enskild egendom). Din svärfar har dock en skuld om 500 000 kronor. Skulden ska dras av från hans tillgångar (3 miljoner - 500 000 = 2,5 miljoner). Det som blir kvar är det som din svärfar tillför i bodelningen. För fruns del uppgår hennes giftorättsgods till 1 miljon kronor. Tillsammans uppgår deras giftorättsgods till 3,5 miljoner kronor. Detta ska de fördelas lika mellan dem, vilket innebär att din svärfar kommer att få ut 1,75 miljon kronor efter bodelningen.

Kommer din svärfars frus barn kunna ta del av arvet efter din mans farbror?

Utgångspunkten är att din svärfar, som är den efterlevande maken, ska få ärva sin maka som gått bort (3 kap. 1 § ÄB). I exemplet ovan innebär det att han ärver de 1,75 miljon kronorna som utgör hennes del efter bodelningen. Dock nämner du att hon har barn från ett tidigare äktenskap, s.k. särkullbarn. Döttrarna har då rätt att ärva efter sin mamma och deras rätt går före din svärfars arvsrätt som den efterlevande make. Din svärfar kan enbart ärva sin fru om döttrarna till henne avstår från sitt arv efter deras mamma till förmån för honom. Annars är utgångspunkten att arvet efter din svärfars fru ska gå till hennes barn (3 kap. 9 § ÄB).

Sammanfattning

För att din svärfars frus barn ska få tillgång till arvet efter din mans farbror förutsätts det att:

1. egendom som din svärfar ärver efter sin bror utgör giftorättsgods, i sådant fall ska det ingå i bodelningen

2. din svärfars giftorättsgods som han tillför bodelningen uppgår till ett högre belopp än fruns giftorättsgods, i exemplet ovan innebär det att din svärfar kommer att behöva lämna över egendom till sin frus dödsbo till ett värde av 750 000 kr - på så sätt kommer fruns barn kunna 'ta del av arvet' (eftersom deras sammanlagda giftorättsgods ska fördelas lika mellan dem).

Om din mans farbror har lämnat ett testamente efter sig där det framgår att arvet till din svärfar utgör hans enskilda egendom kan du bortse från det jag skrivit ovan om bodelningen. Arvet är då helt och hållet din svärfar att förfoga över.

Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1232)
2021-10-14 Kan man återkalla ett arvsavstående + hur beräknas ett särkullbarns efterarvsrätt
2021-10-05 Särkullbarns arvsrätt
2021-09-29 Särkullbarns laglott
2021-09-29 Vad skiljer särkullbarns arvsrätt från gemensamma barns arvsrätt?

Alla besvarade frågor (96356)