Kan säljare häva köpeavtal pga eget misstag?

2021-02-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej!Jag och flera kompisar fick nys om en rabattkod hos ett företag över internet med en rabatt på 800kr. Vi handlade och nyttjade koden allihopa där koden var giltig, köpet gick igenom och vi alla fick bekräftelse på våra köp på mail. Våra ordrar höll på att "packas" var statusen i en vecka. Idag fick vi alla mail att våra produkter plötsligt var "slutsålda", trots att dom fanns kvar i lager på deras hemsida. Vi kontaktade företaget allihopa och fick då svar att "Vi har av misstag gjort ett feltryck på en kod som tyvärr har fått spridning. Denna kod är ogiltig och därför har vi hävt ditt köp."Jag undrar, får dom göra såhär?Det är ju inte mitt fel som konsument att jag kommit över en kod som fungerar att använda. Och när köpet dessutom gått igenom och bekräftats, får de häva köpet då?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Regler om avtal finns i Avtalslagen (AvtL).

När köpet genomfördes ingicks ett avtal. Ett köpeavtal är som huvudregel bindande, dvs ingen har parterna har rätt att frånträda avtalet. Endast i undantagsfall kan en part ha rätt att ogiltighetsförklara köpet, det finns då vissa särskilt angivna ogiltighetsgrunder i lagen.

Det pris som gäller vid avtalets ingående blir som utgångspunkt bindande för båda parterna, eftersom att det utgör en del av det bindande avtalet. Detta innebär att du har rätt att få varan till det priset som angivits vid köpetillfället, under förutsättning att avtalet förblir giltigt.

Kan avtalet hävas på grund av misstag?
Det finns en ogiltighetsgrund i 32 § AvtL som reglerar de fall då det har skett en felskrivning eller annat misstag av ena avtalsparten vid ingående av avtalet. Ett sådant fel kan t.ex. vara en felaktig prisuppgift. För att avtalet ska kunna betraktas som ogiltigt på grund av misstaget krävs det att den andra avtalsparten har varit i ond tro. Kravet på att motparten ska vara i ond tro innebär att parten kände till eller borde ha känt till felaktigheten, dvs om du förstod eller åtminstone borde ha förstått att priset var felaktigt men ingått avtalet ändå kan företaget hävda att köpet ska hävas på denna grund.

Kan avtalet förklaras ogiltigt på grund av oskälighet?
En annan ogiltighetsgrund är oskälighet vilket regleras i 36 § AvtL. Detta innebär att ett avtal kan hävas om det är "orättvist" mellan parterna. Det avtalade priset skulle kunna vara en sådan omständighet som grundar oskälighet. T.ex. om varan du köpte kostade 800 kr och du i sådant fall i praktiken har fått varan gratis skulle det kunna betraktas som ett oskäligt avtal. Skäligheten beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Sammanfattning
Avtalet är som utgångspunkt bindande och kan inte hävas ensidigt av ena parten. Det måste föreligga ett giltigt skäl för att kunna ogiltighetsförklara avtalet. De två ogiltighetsgrunder som främst kan tänkas vara relevanta i ditt fall är felskrivning eller annat misstag (32 § AvtL) och oskälighet (36 § AvtL). Den första är beroende av om du som avtalspart förstått eller borde ha förstått felet men ingått avtalet ändå, isåfall kan företaget argumentera för att häva köpet på grund av ond tro. Den andra grunden är tillämplig om avtalet leder till ett orättvist resultat mellan parterna, företaget skulle eventuellt kunna hävda att avtalet är oskäligt på grund av ett kraftigt underpris. Jag skulle rekommendera att du ber företaget om en motivering.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?