Kan mitt barns andra förälder begära att vårt barn bor hos mig?

Hej

Jag har en familj på 3 barn med min fru och 1 extra barn från fruns sida. Idag bor vi i en liten stad i en lägenhet som är lite för liten för oss redan idag. Jag har en dotter sen tidigare som är snart 15 år som bor 1,5 tim bort. Min dotter och hennes mamma bestämde sig för att hon skulle bo där för hon ville inte bo hos mig. Jag accepterade hennes val och nu har hon bott där i 1,5år.

Nu hör hennes mamma av sig och säger att det är jobbigt och stökigt med dottern och vill att dottern flyttar hit.

Vi har inte plats som det är idag och har inte råd att flytta till större heller.

Jag vet hur hennes mor är och de beteendet har förts över på min dotter tyvärr vi kan inte ha det i vår familj då våra barn är lugna å de vill vi fortsätta att dom är.

vi har delad vårdnad men mamman är boendeförälder. Har knappt haft någon kontakt under 1,5år.

Kan hennes mamma eller soc begära att hon ska flytta hem till oss?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om socialtjänsten eller din dotters mamma kan tvinga igenom ett beslut att er dotter ska bo hemma hos dig.

Stora beslut ska fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna, vid gemensam vårdnad

Du skriver att ni har gemensam vårdnad, men att mamman är boendeförälder. Utgångspunkten är att beslut om vårdnad, boende och umgänge ska fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna. Beslut som är av stor betydelse får bara fattas av den ena vårdnadshavaren själv om barnets bästa kräver det (6 kap 13 § föräldrabalken - FB). Ett beslut om var din dotter ska bo är ett så pass stort beslut att ni båda vårdnadshavare måste vara överens om det. Din dotters mamma kan alltså inte utan ditt samtycke begära att er dotter ska bo hos dig.

Kan socialtjänsten fatta beslut trots att du inte samtycker?

I vissa undantagsfall kan Socialnämnden fatta beslut mot den ena vårdnadshavarens samtycke. Det är dock bara om det rör sig om psykologiska behandlingar, öppenvårdsbehandlingar, bestämmande av kontaktperson/kontaktfamilj eller vid vissa insatser som rör funktionsvarierade barn (6 kap. 13 a § FB).

Sammanfattningsvis - samtycke krävs

I er situation tycks inget av undantagen tillämpliga och huvudregeln - att beslut ska fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna bör gälla. Det enda som skulle kunna resultera i att du måste ha din dotter boende hos dig är om du eller din dotters mamma väcker talan i tingsrätten gällande boendefrågan (6 kap. 14 a § FB). Då avgör domstolen vem som anses vara den mest lämpliga boendeföräldern, utifrån barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Domstolen tar stor hänsyn till vad barnets själv vill, framförallt då barnet som i ditt fall är lite äldre.

Du eller din dotters mamma kan också vända er till familjerätten i er kommun. Familjerätten kan hjälpa er fram till en lösning om ni inte kommer överens i frågan. Familjerätten kan också hjälpa er att skriva ett bindande avtal gällande er dotters boende (6 kap 14 a § FB) så att ni båda i framtiden vet vad som gäller.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya HempelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000