Kan min arbetsgivare tvinga mig att skriva på uppsägning?

Kan min arbetare tvinga mig att skriva på uppsägning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar ifall din arbetsgivare kan tvinga dig att gå med på uppsägning. Jag förstår inte riktigt om du syftar på ifall uppsägningen är giltig eller om det endast gäller det faktiska skriftliga uppsägningsavtalet. Jag kommer således redogöra för vad som gäller kring uppsägningar från arbetsgivarens sida. I slutet hittar du en sammanfattning.

Reglerna om detta finns främst i Lagen om anställningsskydd(LAS).

Om din arbetsgivare ska säga upp dig, måste det finnas saklig grund, det vill säga arbetsbrist eller personliga skäl (7 § LAS).

Arbetsbrist är ofta det vanligaste skälet och kan exempelvis handla om brist på arbete eller att arbetsgivaren vill bedriva arbetet på ett annat sätt och då inte kan erbjuda samma jobb som innan. Uppsägning på grund av personliga skäl görs när arbetstagaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt anställningsavtalet, exempelvis att hen misskött sitt arbete eller uppträtt olämpligt.

Arbetsgivaren måste alltid utreda möjligheterna till omplacering innan uppsägning kan ske (7 § andra stycket LAS).

Om någon av dessa grunder föreligger, har arbetsgivaren rätt att säga upp dig som arbetstagare och du är således "tvungen" att skriva på uppsägningen. Det faktiska uppsägningsavtalet gäller oavsett om du skrivit på det eller ej (förutsatt att uppsägningen är av saklig grund). Men om varken arbetsbrist eller personliga skäl föreligger, har arbetsgivaren inte rätt att säga upp dig.

"Framprovocerad uppsägning"

I praxis av Arbetsdomstolen har det utvecklats något som kallas "framprovocerad uppsägning". Vilket innebär att arbetsgivaren direkt eller indirekt försöker få sin arbetstagare att säga upp sig själv, för att komma runt lagen när det inte finns någon saklig grund för uppsägning. Men detta är givetvis inte okej från arbetsgivarens sida och kan ses som en felaktig uppsägning, vilket kan leda till skadestånd.

Sammanfattning

Om arbetsgivaren har saklig grund för din uppsägning, kan hen "tvinga" dig att skriva på den, dock är en uppsägning med saklig grund från arbetsgivaren giltig, oavsett om arbetstagaren skriver på den eller inte.

Men om det inte finns saklig grund, kan arbetsgivaren inte säga upp dig som arbetstagare.

För att komma runt reglerna om saklig grund, kan arbetsgivare ibland använda sig av något som Arbetsdomstolen kallar "framprovocerad uppsägning", där arbetsgivaren försöker få arbetstagaren att säga upp sig själv. Om detta sker kan det ses som en felaktig uppsägning och leda till skadestånd för arbetsgivaren.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler funderingar eller frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Cornelia NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”