FrågaÖVRIGTPUL/GDPR31/05/2019

Kan min arbetsgivare tvinga mig att övergå till fingeravtryck för att komma in på jobbet?

Kan min arbetsgivare tvinga mig att övergå till fingeravtryck för att komma in på jobbet? Om ja,

har jag rätt att ställa motkrav t.ex hur avtrycket lagras och vem som har tillgång till det?

Jag känner mig mycket obekväm med situationen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga berör behandling av personuppgifter och detta regleras i dataskyddsförordningen (GDPR). Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Är fingeravtrycket en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person (artikel 4 p. 1 GDPR). Eftersom att fingeravtrycket kan spåras till dig utgör det en personuppgift.

Utgör åtgärden en personuppgiftsbehandling?

Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring (artikel 4 p.2 GDPR). I samband med att din arbetsgivare använder fingeravtrycket till lagring i arbetet, utgör åtgärden en personuppgiftsbehandling.

Vem är personuppgiftsansvarig?

I det här fallet är arbetsgivaren personuppgiftsansvarig i den mening som avses i GDPR och bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen (artikel 4 p.7 GDPR). Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att bl.a. behandla dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen och samla in uppgifterna för specifika, särskilt angivna ändamål (artikel 5 GDPR). Dessutom måste arbetsgivaren ha en rättslig grund för att behandlingen av dina personuppgifter ska vara laglig (artikel 6 GDPR). Det krävs exempelvis ditt samtycke för att arbetsgivaren får behandla dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har den registrerade?

För det första kan det ifrågasättas om din arbetsgivare ens får kontrollera er arbetstagare på detta vis. Enligt Datainspektionen är det generellt sett inte tillåtet att t.ex. rutinmässigt kontrollera hur länge en anställd arbetar. Samtidigt uppger Datainspektioner att det får göras en bedömning från fall till fall, vilket öppnar upp för att det skulle kunna vara tillåtet i vissa fall.

Ju mer ingripande eller omfattande en åtgärd är, desto mer åt det integritetskränkande och otillåtna rör vi oss. I ett uppmärksammat fall från 2011 konstaterade Datainspektionen att det var tillåtet för arbetsgivaren att införa en stämpelklocka som krävde fingeravtrycksavläsning, förutsatt att arbetstagarna hade möjlighet att tacka nej till användandet av stämpelklockan och att de istället erbjöds alternativ, exempelvis passerkort (Datainspektionens egna exempel).

Du anger inte specifikt vilken typ av metod som används vid fingeravtrycksavläsningen och vad syftet med åtgärden är. En stämpelklocka kan ses som allmänt accepterat om det når upp till ett godtagbart syfte. Om det är någon annan form av åtgärd måste den bedömas mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. Oavsett vad så finns ingen stöd i lag för någon av åtgärderna och du har alltid rätt att inte samtycka.

Om du ändå väljer att samtycka till åtgärden, följer ett antal rättigheter med enligt dataskyddsförordningen. I korthet innebär dessa rättigheter att den registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Du har även rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta dina uppgifter (se art. 12-21 GDPR).

Du har vidare rätt att invända mot den arbetsgivarens behandling av dina personuppgifter. Om du invänder mot behandlingen får arbetsgivaren endast fortsätta om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rådgivning

Sammanfattningsvis kan du antingen samtycka/motsätta dig till behandlingen av dina personuppgifter i form av fingeravtryck. Din arbetsgivare kan alltså inte tvinga dig till att genomgå någon sådan behandling. Om du ändå går med på att uppgiften om dig lagras, följer ett flertal rättigheter. Du kan då begära ett utdrag av informationen om dig som lagras och därefter invända med behandlingen av uppgifterna eller begära att personuppgiftsansvarige rättar, raderar eller begränsar behandlingen.

Behöver du mer hjälp eller rådgivning av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning som är gratis eller boka tid med en jurist:

- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

/Vänligen,

Viktoria TomssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”