Kan man skydda sig mot särkullbarnens rätt att få ut sin laglott?

Hej,

Jag och min partner är sambos,vi har ett samboavtal där vi har avtalat att sambolagen inte skall gälla mellan oss när det gäller den gemensamma bostaden.

Jag har 2 st barn sen tidigare och min sambo 3 st barn sen tidigare, alltså inga gemensamma barn.

Vi har också skrivit ett testamente där det står att den av oss som överlever den andre skall sedan bröstarvingars rätt till laglott tillgodosetts, få all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Min fråga är om min sambo avlider innan mej har då hans barn rätt att få ut sin laglott då? Låt säja att vårt hus är värt 8 miljoner, har då hans barn rätt till 4 miljoner?

Kan man skydda sej mot detta?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboavtalet

Du skriver att ni har ett samboavtal i vilket ni avtalat att sambolagen inte ska gälla mellan er gällande den gemensamma bostaden. Det hade varit relevant för mig att veta vad exakt ni har kommit överens omkring bostaden. Jag utgår därför ifrån att ni vill dela på bostadens värde, förmodligen på hälften utifrån det du uppger i din fråga,om ert samboförhållande skulle upphöra.

Testamentet

Ni har skrivit ett testamente ur vilket det framgår att "den som överlever den andre skall, sedan bröstarvingars rätt till laglott tillgodosetts, få all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt". Detta innebär att om din sambo avlider, så ska hans barn få ut sina laglotter, och resten av arvet tillfaller dig som partner. Som särkullbarn har man alltid rätt att få ut åtminstone sin laglott direkt (Ärvdabalken 3 kap. 2 §). För att svara på din fråga – ja, om din sambo avlider kan det bli så att du eventuellt behöver sälja er bostad för att kunna betala ut arvet till särkullbarnen.

Särkullbarnens rätt till laglott och hur den påverkar dig

Det som bröstarvingarna egentligen skulle få i arv enligt arvsreglerna, kallas för arvslott. Man kan begränsa bröstarvingars rätt till arv genom att enbart låta dem ärva hälften av arvslotten, det som kallas för laglott (ÄB 7 kap. 1 §). I ert fall har ni reducerat era barns arv till hälften, till förmån för varandra som sambor. Om vi utgår ifrån att ert hus är värt 9 miljoner (för enkelhetens skull), och ni gör en bodelning och delar hälften var, kommer vi fram till att din sambo har 4,5 miljon i tillgångar när han avlider (bortsett från eventuella andra tillgångar). I sådana fall skulle arvet delas på hans tre barn, dvs. 1,5 miljon per barn. Detta utgör arvslotten. Ni har ju dock reducerat deras arv till enbart laglotten, och de ska därmed endast få hälften av detta, det vill säga 750 000 kr (enligt detta räkneexempel).

För att sammanfatta; har ni ett hus värt 9 miljoner kronor som ni ska dela på hälften (om det är det ni har bestämt exempelvis), så ska din sambos barn få ut 2 250 000 kr totalt (750 000 kr x 3 barn).

Hur kan du skydda dig mot ovanstående?

Nu utgår jag som sagt ifrån att ni vill dela värdet av bostaden så att ni får hälften var. I sådana fall finns inte mycket du kan göra för att skydda dig ifrån detta. När din sambo dör ska hans kvarlåtenskap (de tillgångar han har) tillfalla hans bröstarvingar, åtminstone en del av hans tillgångar. Om det är så att han har större delen av sina tillgångar i bostaden, så är det därifrån arvet får utgå helt enkelt. Med andra ord; har man stora tillgångar i en gemensam bostad så kommer det mycket sannolikt bli så att det drabbar den efterlevande sambon, om den avlidne sambon har särkullbarn.

Särkullbarnen kan vänta med att få ut sitt arv

En möjlighet som finns är att din partner i sitt testamente föreskriver att hans önskan är att hans barn väntar med att få ut sitt arv tills du har avlidit. Det finns alltså en möjlighet för särkullbarnen att vänta med att få ut sitt arv (ÄB 3 kap. 9 §), men de har ingen skyldighet att göra detta, då de som särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt som jag nämnde innan. Din sambo kan alltså skriva att det är hans sista önskan, men det är inget som behöver följas av barnen. Skulle din sambos barn gå med på att vänta med arvet, skulle det alltså innebära att du inte behöver betala något till dem vid din sambos bortgång. De får istället vänta tills du avlider, och får sedan ut den del de skulle fått efter sin pappa efter din död (ÄB 3 kap. 9 §). När du ärver din sambo i ett sådant fall, ärver du med fri förfoganderätt, vilket innebär att du i stort sett kan använda arvet hur du vill. Detta kan leda till att du minskar det arv som din sambos särkullbarn slutligen får efter att du avlidit. Det är därför helt och hållet upp till särkullbarnen att välja om de vill "riskera" att vänta med att få ut sitt arv till förmån för sin pappas partner, det vill säga dig.

Vad händer om ni skulle gifta er?

Efterlevande make ska ärva sin avlidne make som utgångspunkt, vilket till synes skulle ge dig rätt att behålla hela er bostad (ÄB 3 kap. 1 §). Men, eftersom din sambo har särkullbarn, har de fortfarande rätt till sin laglott oavsett om ni är gifta eller inte (ÄB 3 kap. 2 §). Det skulle därmed inte hjälpa att ni gifte er.

Som er situation ser ut just nu, om den nu stämmer överens med det jag utgår ifrån (dvs. att ni väljer att dela husets värde på hälften vid separation eller då en av er avlider), så finns det inget sätt för dig att skydda dig ifrån den potentiella risken att behöva sälja bostaden vid din sambos död. Detta under förutsättning att ni inte har en större summa pengar i andra tillgångar så att man kan betala särkullbarnen ifrån dessa tillgångar istället, ex. bilar, sparanden etc. Detta "problem" har uppmärksammats många gånger, och därför har lagen ändrats avseende gifta makar. Förr gällde samma regler även för gifta par, att deras barn skulle få ut sina arv direkt. Man insåg att detta inte är hållbart då den efterlevande maken i många fall var tvungen att göra sig av med bostaden för att kunna betala arvet till barnen. Numera skyddas man alltså ifrån detta som gift par, men detta skydd tillfaller tyvärr inte sambor.

Vad händer om ni följer sambolagens regler istället?

Sambolagen säger att en bostad ska ingå i en bodelning vid ett samboförhållande, om den har förvärvats för gemensamt bruk (SamboL 3 §). Har den inte förvärvats för gemensamt bruk, är det ägaren till bostaden som har rätt till hela bostaden och den andra partnern får därmed ingen rätt till den vid samboförhållandets upphörande. Jag utgår ifrån att er bostad inte har förvärvats för gemensamt bruk, utan att antingen du eller din sambo är ensamma ägare till bostaden (eller att du eller din sambo hade bostaden redan innan ert förhållande inleddes), och därför har ni valt att frångå sambolagens regler. Eftersom jag inte har all information kring bostaden kan jag inte besvara frågan om vilket som är mer fördelaktigt för dig, att frångå sambolagens regler eller att följa dem istället. Jag hoppas att du utifrån min redogörelse av situationen kan fundera på detta och avgöra själv utifrån omständigheterna i er situation.

Sammanfattning

Din sambos barn har rätt att få ut sitt arv efter sin far direkt (laglotten). De kan välja att avstå arvet, alltså vänta med det, men de har ingen skyldighet att göra det. Detta gör att du kan komma att tvingas sälja er bostad för att kunna betala ut arvet till särkullbarnen. Det finns inget sätt att direkt skydda sig mot detta när man äger en bostad gemensamt, som dessutom är värd mycket pengar. Du bör fundera på om sambolagens regler är mer förmånliga för dig, eller om ert samboavtal är mer fördelaktigt. Detta beror på om det är du, eller din sambo, som äger bostaden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

David EkenbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning