Kan man ogiltigförklara en felaktig uppsägning och få skadestånd?

Hej. Det är så att jag har arbetat tillsammans med 2 kollegor på en arbetsplats under sommaren och känner att jag har blivit utsatt för förtal samt diskriminering. Det började med att vi hade avslutat vår skift och suttit på en gemensam stuga för alla kollegor. Väl därinne fick vi syn på en glass box och en av kollegorna började äta från glass förpackningen som låg ute. Då kom en okänd man in och berättade att vi inte ska äta av glassen men vi tänkte det var inte så farligt för den ligger ute och fortsatte äta från glassen. En kvinna kom därefter in som arbetade hos Kontoret som var väldigt arg och det uppstod tjafs om att vi åt denna glassen. Dagen efter hade denna okända mannen gått till kontoret och sagt att vi har hotat honom vilket är en ren lögn. Kontoret kallade in oss 3 till kontoret och berätta att vi har fått sparken utan någon grund alls vilket vi anser är väldigt diskriminerande och de har gått på den okända mannens ord utan några bevis alls. Vidare efter vi blivit sparkade har det funnits en fest som där olika grupper fick uppträda i pjäser. Där var det en pjäs som hette ”De 3 tjockskallarna som åt glass och aldrig ska få jobba här igen” och som var ägnad i syfte till att dumförklara, förlöjliga och förolämpa oss. En av cheferna var även med den här festen och ägnade sig åt skratt och jubel över att pjäsen vilket är väldigt oprofessionellt. Jag känner mig väldigt kränkt och mått väldigt dåligt över detta samt vill utreda mina chansen till skadestånd.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att din arbetsgivare inte har nämnt något om uppsägning på grund av arbetsbrist. Därför kommer jag inte heller att förklara denna uppsägningsform. 

Vilka lagar är aktuella? 

Lagarna som är aktuella i ditt fall är lagen om anställningsskydd (LAS), diskrimineringslagen (DiskL) och skadeståndslagen (SKL). Alla dessa lagar berör områden som din fråga handlar om. 

Vad gäller angående uppsägningar och avskedanden? 

I Sverige kan man ”få sparken” på tre sätt. Det vill säga genom att avskedas, att sägas upp på grund av personliga skäl eller att sägas upp på grund av arbetsbrist. Jag kommer att förklara vad de två första formerna innebär.

Du som anställd kan bli uppsagt utan någon uppsägningstid, om du grovt åsidosätter dina arbetsskyldigheter mot din arbetsgivare (18 § LAS). Detta kallas med andra ord att bli avskedad. Exempel på beteenden som ger din arbetsgivare rätt att avskeda dig är brott mot din arbetsgivare, ageranden som skadar din arbetsgivare (AD 1999 nr 147), vägran att arbeta (AD 2002 nr 35) och dylikt. Att du aldrig tidigare har gjort fel spelar ingen roll för om du får bli avskedad (AD 2009 nr 22). Kom ihåg att din arbetsgivare har en väldigt hög bevisbörda för att kunna avskeda dig (AD 2009 nr 24). I ditt fall borde det närmast i praktiken bli omöjligt för din arbetsgivare att bevisa att du hotat din kollega. 

Du som anställd kan också bli uppsagt på grund av personliga skäl, men skälet måste vara sakligt, det vill säga acceptabelt, reellt och skälet måste väga tyngre än ditt intresse av att få behålla din anställning (7 § 1 st. LAS). Dessutom måste din arbetsgivare undersöka om du kan omplaceras (7 § 2 st. LAS). Rykten som hot anses inte vara ett reellt skäl då det inte är tillräckligt konkret, om det inte är så att hotet kan bevisas. Det låter därför som att du eventuellt kan ha sagts upp felaktigt. 

Kan du hävda att du har blivit diskriminerad?

Arbetsgivaren får inte diskriminera en anställd vid en uppsägning (2:1 DiskL) och en uppsägning som är diskriminerande är olaglig (AD 2005 nr 32). Diskriminering kan dock bara hävdas, om det finns en faktisk diskrimineringsgrund, till exempel kön eller etnisk tillhörighet (1:5 DiskL). Dessutom handlar det oftast om ett direkt eller indirekt missgynnande (1:4 DiskL). Det är du som anställd som måste dock visa att du antagligen har blivit diskriminerad och därefter måste din arbetsgivare bevisa att så inte var fallet (6:3 DiskL och AD 2013 nr 64). I ditt fall är det oklart om någon diskriminering har gjorts, men det kan jag inte utesluta, därför att jag inte har detaljinformation om ditt fall. 

Hur fungerar det med skadestånd och kränkningar? 

För att kunna få skadestånd för att man har blivit kränkt krävs att kränkningen är allvarlig och brottslig, samt att det rör sig om kränkningar mot någons person, frihet, frid eller ära (2:3 1 st. SKL). I ditt fall kan det möjligen vara tal om brott mot ära, till exempel förolämpning på arbetsplatsen. Det är dock svårt för mig att närmare bedöma om det kan röra sig om en förolämpning, därför att jag skulle behöva ha flera uppgifter.     

Vad kan du göra om du har blivit felaktigt uppsagt? 

Du kan begära att få uppsägningen ogiltigförklarad, om den gjordes på otillåten grund, så länge det inte är ett brott mot turordningsreglerna (34 § 1 st. LAS). Att du begär en ogiltigförklaring betyder att du behåller din anställning och lön under tiden som tvisten pågår, och om du vinner får du gå tillbaka till arbetet. Du kan också begära ekonomiskt skadestånd (till exempel förlorad lön) och allmänt skadestånd för kränkningen som uppsägningen innebar (38 § LAS). Det allmänna skadeståndet är inte detsamma som för kränkningen på grund av pjäsen, utan uteslutande en ersättning för att du har sagts upp utan laglig grund. 

För att få din uppsägning ogiltigförklarad har du två veckor på dig att informera din arbetsgivare om att du vill få din uppsägning ogiltigförklarad från dagen du fått information om din uppsägning och sedan har du ytterligare två veckor på dig att stämma din arbetsgivare (40 § LAS). För skadestånd har du fyra veckor på dig att informera din arbetsgivare från när skadan gjordes och ytterligare fyra veckor för att stämma din arbetsgivare (41 § LAS). Det är därför viktigt att du agerar snabbt. 

Avslutande ord och min rekommendation 

Inledningsvis verkar det som att du kan ha blivit uppsagt eller avskedat utan laglig grund. Om du bestrider uppsägningen kan det bli svårt för din arbetsgivare att bevisa att han eller hon hade en giltig grund, särskilt då lagen ställer ett högt beviskrav på arbetsgivaren. Vidare kan det vara så att du också har blivit diskriminerat, men inget i din fråga tyder på detta då du endast kan bli diskriminerad utifrån lagens grunder och inga andra. Detta kan jag som sagt inte uttala mig vidare om då jag saknar konkret information. Därtill är det möjligt att du skulle kunna få skadestånd för förolämpningen på grund av pjäsen, men även här saknar jag konkreta uppgifter för att kunna bedöma detta närmare. Slutligen är det viktigt att du agerar snabbt för att kunna hävda din rätt till ogiltigförklaring och skadestånd. 

Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med din fackförening och ber dem om att inleda en tvist med din arbetsgivare, om det inte är för sent. I övrigt rekommenderar jag vidare att du också tar kontakt med en jurist vad gäller din skadeståndstalan så att han eller hon kan gå igenom om du skulle ha rätt till skadestånd för kränkningen i samband med pjäsen. Slutligen rekommenderar jag att du begär en skriftlig förklaring av din arbetsgivare för varför du har blivit uppsagt, att förklaringen visar hur du kan föra en talan om skadestånd och ogiltigförklaring (en sådan hänvisning måste finnas) och att du sparar alla brev, mejl och sms med din arbetsgivare, samt att du ber om ett arbetsgivarintyg. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver hjälp med att bedöma dina chanser till återanställning och skadestånd. Vi kan nämligen hjälpa dig vidare. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000