Kan man kräva skadestånd av en sexåring som vållat skada av en ren olyckshändelse?

Dotter 6 år var på liten inredningsbutik med pappan idag och av en olyckshändelse råkande hon stöta till en ställning med örhängen när hon tog i ett par varvid ställningen åkte i golvet och 2 par örhängen gick sönder.

Min man tvingades betala 600 kr för dessa. Är det juridiskt riktigt att man måste betala för en olyckhändelse utan uppsåt att förstöra?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Din fråga berör skadeståndsrätten, dvs kan man kräva en sexåring (eller dennes förälder) på skadestånd för en skada denne orsakat av en ren olyckshändelse?


Skadeståndsskyldighet uppstår som huvudregel när någon uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en skada, vilket framgår av skadeståndslagen 2 kap. 1 §. Från denna regel görs inget undantag när det gäller barns skadeståndsansvar, förutom i det fallet att barnet vållar skadan genom brott eller kränkning. I det fallet svarar föräldrarna för skadeståndet, vilket framgår av skadeståndslagen 3 kap. 5 §.


Barn kan alltså bli skadeståndsskyldiga. Det finns dock en regel som innebär att skadeståndet ska jämkas ifall barnet är under 18 år gammalt när det vållade skadan och en jämkning med hänsyn till övriga omständigheter framstår som skälig, skadeståndslagen 2 kap. 4 §. I dessa jämkningsfall tas hänsyn bl. a till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet och andra omständigheter. Ju yngre barnet är, desto mer jämkas skadeståndet (i princip). Ifall barnet är fyra-fem år utgår i regel inget skadestånd eftersom det då inte anses skäligt.

Ett viktigt undantag till detta är ifall det för barnet finns en ansvarsförsäkring som kan täcka kostnaden; i dessa fall anses det alltid skäligt att utdöma skadestånd. I ert fall skulle det alltså vara av avgörande betydelse ifall ni har en ansvarsförsäkring för er dotter eller inte, eftersom skadeståndet annars troligtvis skulle jämkas kraftigt, om inte ända ner till noll.


Huvudregeln för att skadeståndsskyldighet ska föreligga är dock att er dotter ska ha varit minst vårdslös i sitt agerande. Eftersom du enbart skriver att det rör sig om en olyckshändelse, så har jag inte särskilt mycket att gå på för att göra en egen bedömning i detta fall. Det kan sägas att detta oftast brukar bli en bevisfråga i de fall man bråkar kring skadeståndsskyldigheten.

Utgångspunkten är också att det är den som påstår någonting som måste bevisa det, dvs om butiksägaren påstår att din dotter varit vårdslös och vill ha skadestånd för detta måste denne också kunna bevisa att din dotter varit vårdslös och att det inte var just en olyckshändelse.

Vid rena olyckshändelser, dvs vållande som varken beror på vårdslöshet eller uppsåt, utgår inget skadestånd.


Eftersom din man frivilligt redan betalat beloppet blir det dock tyvärr svårt att kräva tillbaka beloppet.Jag hoppas att ni kan lösa det hela med butiken!

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000