Kan man kräva att säljaren ersätter fuktskadad parkett i den sålda lägenheten?

2020-12-25 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej, jag köpte nyss en lägenhet och upptäckte nu på inflyttningsdagen att det är nån typ av fuktskada i parketten bredvid kylskåpet i köket. Jag vet inte om något fortfarande läcker eller hur djupt skadan går. Vem är skyldig att betala för att kolla upp skadan samt åtgärda den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om köp av fast egendom hittar du i kapitel 4 i jordabalken (JB).

Om fuktskadan har uppkommit efter att ni ingick avtalet

Säljaren står för risken att fastigheten genom våda (olyckshändelse eller motsvarande) skadas eller försämras efter köpet, men innan köparen får tillträde till fastigheten (4 kap. 11 § första stycket JB). Det innebär att om fuktskadan inte fanns vid köpet utan har tillkommit efter köpet, även om det är genom en olyckshändelse, så har du rätt till avdrag på priset för lägenheten (4 kap. 11 § andra stycket JB).

Om fuktskadan uppkom efter köpet till följd av säljarens vanvård eller vårdslöshet har du både rätt till avdrag på priset och rätt till ersättning för skadan, dvs. skadestånd (4 kap. 12 § första stycket JB).

Om fuktskadan fanns innan ni ingick avtalet

Om fuktskadan fanns redan innan köpet så är kraven lite högre. Du har rätt till prisavdrag och skadestånd om skadan är något du inte rimligen kan anses ha förutsett med hänsyn till bland annat skicket på lägenheten och beroende på när den byggdes. Det krävs även att det föreligger försummelse på säljarens sida. Försummelse kan anses föreligga om säljaren medvetet har lämnat felaktiga uppgifter eller har undvikit att berätta om fuktskadan och hen har känt till skadan eller borde ha gjort känt till den, samt att hen borde ha förstått att uppgifterna var av betydelse för dig som köpare. För att du ska kunna åberopa felet krävs det även att du har fullgjort din undersökningsplikt. Undersökningsplikten gäller inte bara att undersöka lättåtkomliga utrymmen, utan du ska även undersöka svåråtkomliga utrymmen. Du får inte åberopa felet om du borde ha upptäckt fuktskadan vid undersökningen av fastigheten (4 kap. 19 § JB).

Reklamation

Oavsett när fuktskadan uppkom så måste du lämna säljaren meddelande om den inom skälig tid efter att du har märkt felet eller borde ha märkt det (4 kap. 19a § första stycket JB). Vad som är en skälig tidsfrist för reklamation har visat sig variera beroende på hur synligt felet är och omständigheterna i övrigt. Det framgår inte av din fråga hur lång tid det har gått eller ifall du redan har varit i kontakt med säljaren och det är därmed svårt för mig att göra en bedömning av huruvida du kommer reklamera eller har reklamerat inom en rimlig tid. För att vara på den säkra sidan bör du meddela säljaren så fort som möjligt om du inte redan har gjort det.

Sammanfattning

Om fuktskadan uppkom efter avtalets ingående, men innan du fick tillträde till lägenheten, så är det relativt lätt för dig att kräva något från säljaren. Det räcker alltså att fuktskadan har uppkommit genom en olyckshändelse för att du ska få prisavdrag. Om den har uppkommit genom vanvård eller vårdslöshet så har du utöver rätt till prisavdrag, även rätt till skadestånd.

Om fuktskadan fanns redan innan ni ingick avtalet, så är det lite svårare för dig att kunna kräva någon ersättning från säljaren. Du måste ha fullgjort din undersökningsplikt och ändå inte ha upptäckt skadan, samt att det måste vara fråga om ett fel som du inte rimligen kan ha förutsett och säljaren ska ha varit försumlig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Ullerholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (447)
2021-04-05 Hur går man vidare med ett skadeståndsanspråk?
2021-04-04 Om fel uppstår mellan avtal om köp av fastigheten och tillträdet, vem bär ansvaret? Och vad händer om felet fanns sedan tidigare?
2021-03-29 Hyresvärds skyldighet att åtgärda skada
2021-03-11 Olika typer av fel i fastighet

Alla besvarade frågor (91191)