Kan man komma överens om att enskild egendom ska ingå i bodelningen?

2021-10-07 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Kan 10:4 ÄktB användas vid bodelning under äktenskap? Om vi genomför en bodelning under vårt äktenskap, kan vi alltså göra om min makes enskilda egendom till giftorättsgods och skriva den på mig? Eller krävs nytt äktenskapsförord?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln i 10:1 ÄktB är att det enbart är makarnas giftorättsgods som ska ingå i en bodelning. Om man sedan tidigare har enskild egendom och vill att all eller viss sådan egendom ska ingå i en bodelning, kan man i enlighet med 7:3 ÄktB upprätta ett nytt äktenskapsförord och där förordna att viss eller all egendom som har varit enskild egendom istället ska vara giftorättsgods.

Det alternativet du undrar om, dvs. att makarna enligt 10:4 ÄktB enas om att enskild egendom ska ingå i bodelningen och struntar i att göra om egendomen till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord, är också en möjlighet. Det enda som krävs för att detta ska vara möjligt är att makarna är överens, och då anses egendomen i fråga att vara giftorättsgods vid bodelningen. Viktigt att veta är att sådant indragande av enskild egendom i en bodelning endast är möjligt om egendomen har blivit enskild genom ett äktenskapsförord. Anses egendomen vara enskild p.g.a. någon annan anledning i 7:2 ÄktB, t.ex. genom förordnande i gåva eller arv, kan sådan enskild egendom inte dras in i bodelningen. Sådan egendom skulle bara kunna bli föremål för bodelning om den först genom äktenskapsförord görs om till giftorättsgods, och det är i sig bara möjligt om gåvogivaren eller testatorn uttryckligen lämnat en sådan möjlighet. Har gåvogivaren eller testatorn inte uttryckt sådan möjlighet, kan den enskilda egendomen inte ens genom äktenskapsförord göras om till giftorättsgods och därmed aldrig ingå i en bodelning.

Sammanfattningsvis är det full möjligt att vid en bodelning under äktenskapet komma överens om att viss eller all enskild egendom ska ingå i bodelningen i enlighet med bestämmelsen i 10:4 ÄktB. Det får dock bara vara fråga om sådan enskild egendom som har blivit enskild egendom genom äktenskapsförord, vilket innebär att egendom, som har erhållits genom gåva eller testamente och som givaren eller testatorn har förordnat att vara enskild egendom, inte nödvändigtvis kan ingå i en bodelningen p.g.a. det jag har redogjort för ovan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97437)