Kan man ha en provanställning under 10 månader?

Hej

Min dotter som är 19 år blev anställd i en butik som timanställd. Efter 4 månader fick hon en fast tjänst med provanställning 6 månader.

I veckan sjukskrev hon sig för att hon hade svår hosta och feber. Dvs i rådande läge är det verkligen inte försvarbart att gå till ett arbete där man arbetar med livsmedel och kunder

Första dagen av sjukdomen ringer hennes chef och varslar henne.

1 Får man ha så lång tid som totalt 10 månader provanställning? Dvs kan de första 4 månaderna tillskrivas som prövotid?

2. Att varsla någon över telefon för att de följer pandemilagen. Är det rättsvidrigt eller bara oetiskt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga är det anställningsskyddslagen (LAS) vi ska kika i.

Provanställning i 10 månader?
En provanställning får löpa under högst 6 månader och övergår därefter automatiskt till en tillsvidareanställning (6 § LAS). Syftet med provanställningen är att prova arbetstagarens lämplighet. Man får inte använda en provanställning för att kringgå LAS. I AD 1991 nr 40 hade en arbetstagare varit visstidsanställd tidigare och arbetsgivaren valde sedan att provanställa arbetstagaren för att man inte ville att hen skulle bli tillsvidareanställd. Arbetsdomstolen menade att om man hade varit visstidsanställd och har haft samma eller snarlika arbetsuppgifter som under provanställningen, så får man inte prova den anställde.

Det finns dock möjlighet att förlänga provanställningen att löpa på en längre tid om 6 månader. I AD 2020 nr 53 meddelade Arbetsdomstolen att om en person varit frånvarande huvuddelen av provanställningen (så att arbetsgivaren inte har kunnat prova om personen var lämplig) så kan man förlänga perioden med tiden som arbetstagaren varit frånvarande.

I detta fall skriver du att din dotter varit timanställd. En timanställning är inte en anställningsform utan specificerar snarare hur lönen regleras. De anställningsformer som finns är:

TillsvidareanställningAllmän visstidsanställningVikariatSäsongsarbete
(4 § och 5 § LAS)

Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att din dotter har haft en allmän visstidsanställning (5 § LAS). Jag tolkar uppgifterna i din fråga som att din dotter har varit visstidsanställd i 4 månader och sedan fick en provanställning om 6 månader. Jag utgår alltså inte ifrån att hon har varit anställd i 4 månader och fått en provanställning om 10 månader.

Eftersom hon har arbetat där i 4 månader är det alltså tveksamt om en provanställning om 6 månader är möjligt. Om det är så att hon har samma eller snarlika arbetsuppgifter som tidigare under provanställningen skulle det därmed vara tveksamt att arbetsgivaren har haft ett behov av att prova din dotter under 6 månader. Som sagt måste det finnas ett behov för arbetsgivaren att prova henne.

Det kan finnas behov av att prova henne under 6 månader om hon får nya arbetsuppgifter, men det verkar inte som det är fallet här. Det kan också vara så att om det finns anledning att prova henne innan hon kan erbjudas en tillsvidareanställning - om hon exempelvis inte har jobbar så många pass.

Jag kan inte bedöma om ett behov att prova henne har funnits eller inte, men om det alltså är så att hon har samma arbetsuppgifter som tidigare och har arbetat mycket under de 4 månader hon varit anställd, så är det tveksamt om 6 månaders provanställning skulle anses rimlig. Troligtvis skulle en provanställning om minst 2 månader och högst någon månad extra vara att anse som rimlig för att syftet med provanställningen skulle uppfyllas.

En notering att göra är också att det kan finnas kollektivavtal på arbetsplatsen som gör det möjligt för arbetsgivaren att förlänga provanställningen. Det finns nämligen kollektivavtal som reglerar att en prövotid om upp till 12 månader är tillåten. Jag skulle därmed rekommendera er att kika i ett eventuellt kollektivavtal för att se om det står något om prövotid där. I mitt svar har jag dock utgått ifrån att det inte finns något kollektivavtal.

Varslad över telefon
En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig (8 § LAS). Detta är dock endast en ordningsföreskrift vilket medför att en muntlig uppsägning är giltig och uppsägningstid börjar därmed löpa. Dock kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd (38 § LAS). Ni ska då underrätta arbetsgivaren om att ni avser väcka skadeståndstalan inom 4 månader från det att hon blev uppsagd (41 § LAS).

Uppsägning
Om man skulle komma fram till att prövotiden är för lång skulle hennes anställning övergå till en tillsvidareanställning (4 § LAS). Det krävs då att vissa förutsättningar är uppfyllda för att kunna säga upp henne.

En uppsägning ska till att börja med vara sakligt grundad (7 § LAS). Saklig grund kan föreligga om uppsägningen grundar sig på antingen personliga skäl eller arbetsbrist. I detta fall verkar det som att hon har blivit uppsagt på grund av att hon har sjukanmält sig, vilket skulle vara på grund av personliga skäl. Det är inte tillåtet att säga upp någon av personliga skäl utan att man har fått varningar tidigare för den omständighet som föranleder uppsägningen. Det skulle i detta fall inte vara tillåtet att säga upp henne för att hon har sjukanmält sig om det är så att hon är sjuk. Därmed skulle en uppsägning kunna ogiltigförklaras (34 § LAS).

För det krävs dock att ni underrättar arbetsgivaren om detta och väcker talan i domstol inom rätt tid (se 40 § och 42 § LAS). Det är mycket kort tid som gäller för att kunna ogiltigförklara en uppsägning. Det rör sig om en tid på 2 veckor upp till en månad (beroende på om arbetsgivaren lämnat en så kallad fullföljelsehänvisning eller inte).

Är det dock så att det ska anses vara en provanställning, så kan den avslutas utan att arbetsgivaren behöver uppge skälen för det.

Avslutning
Det är alltså som utgångspunkt inte tillåtet att ha en provanställning om 10 månader. Fundera över det som jag skrivit ovan - dvs har hon arbetat mycket under 4 månader och har hon samma arbetsuppgifter under provanställningen som tidigare? Om båda dessa delar stämmer in på din dotters situation så är det troligt att längden på provanställningen är för lång och att det därmed ska betraktas som att hon har en tillsvidareanställning. Det är då också troligt att hon blivit uppsagd utan saklig grund.

Inte heller är det tillåtet att säga upp någon över telefon. Gör man det blir dock inte uppsägningen ogiltig men man kan få skadestånd för det om man håller sig inom preskriptionsfristen (40-42 § LAS).

Ni är välkomna att boka tid hos en av våra jurister här för hjälp med hur ni kan väcka talan om skadestånd till exempel, eller om ni behöver närmare professionell hjälp.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”