Kan man få skadestånd av att ha halkat på ett halt dansgolv?

Jag ramlade på ett dansgolv på en fläck där arrangören hällt ut extra kalk för att det skulle vara glid.

Detta orsakade mig en fraktur på svanskotan.

Har man några rättigheter här??

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har drabbats av en kroppslig skada i samband med att du halkade på ett dansgolv. Den rättigheten du kan ha är rätten till skadestånd, som regleras i skadeståndslagen (SkL).


När kan man ha rätt till skadestånd?

Vad som gäller för att få rätt till skadestånd finner man i 2 kap. 1 § i skadeståndslagen. Där står det att man har rätt till ersättning för en personskada eller sakskada som någon annan uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat. I ditt fall har du fått en fraktur på svanskotan, vilket faller under en personskada. Därefter måste man bedöma om det är arrangören som är orsaken till din skada. Man talar om att det ska finnas ett samband mellan skadan och orsaken. I ditt fall skulle jag bedöma det som att det är så. Det gör jag eftersom att om arrangören inte hade hällt ut kalk på dansgolvet, hade du antagligen inte halkat och därmed brutit svanskotan.

Slutligen ska man göra en bedömning av om det var med uppsåt, alltså med meningen, eller om det var av vårdslöshet, alltså på grund av att arrangören varit oaktsam. Eftersom att det är enklare att bevisa om någon varit oaktsam samt att det inte påverkar beloppet av skadestånd är det den omständigheten som jag kommer att beskriva i mitt svar.


Vårdslöshet

Det finns två sätt som man kan vara vårdslös på, antingen genom att utföra en vårdslös handling, eller genom att vara vårdslös genom passivitet, alltså att man inte har gjort någonting som man egentligen borde ha gjort. I ditt fall har arrangören hällt ut extra kalk på golvet, alltså en genomfört en handling. Men var det vårdslöst att hälla ut kalk på golvet? Svaret på det finns inte i lag, utan man får göra en bedömning utifrån bland annat tidigare rättsfall.

En sådan bedömning brukar börja med att man bedömer risken för att en skada ska inträffa. Att en arrangör häller ut kalk på ett dansgolv i syfte att det ska bli halare bedömer jag som att det innebär en hög risk att någon ska halka. Därefter bedömer man skadans typ och omfattning. De flesta fallen då någon halkar på ett dansgolv kanske inte leder till större skador, men i ditt fall har du de facto brutit svanskotan. Till sist ska man bedöma riskinsikten hos den som orsakat skadan och möjligheten att förebygga skadan. Att ett golv där folk dansar är halt bör innebära en stor insikt i att det finns risk för att folk halkar och skadar sig. En sådan skada hade inte heller varit svår att förebygga genom att inte hälla ut kalk.


Vad kan man få skadestånd för?

Om man då kommer fram till att arrangören är skyldig att betala skadestånd till dig behöver man bestämma hur stort det ska bli och varför. Har man drabbats av en personskada kan man få skadestånd för sjukvårdskostnader och andra kostnader som beror på skadan, eventuell inkomstförlust och för fysiskt och psykiskt lidande (5 kap. 1 § SkL). Ersättningen för sjukvårdskostnader och inkomstförlust beror då direkt på det ekonomiska belopp man själv gått miste om, medan ersättning för fysiskt eller psykiskt lidande brukar utgå från så kallade schablonbelopp och man behöver inte ha gjort en ekonomisk förlust för att få sådan ersättning.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det är svårt att göra en klar bedömning för hur det skulle gå för dig om du skulle ta detta till en tingsrätt, men jag anser ändå att det finns omständigheter som talar för din fördel. Vill du få mer hjälp med att gå vidare med en stämningsansökan om skadestånd, boka gärna en tid med någon av våra jurister. Du kan boka direkt på https://lawline.se/boka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela DahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”