FrågaFAMILJERÄTTBodelning18/04/2017

Kan make överta bostad trots att den är den andre makens enskilda egendom?

Lawline fråga.

1. A köper bostadsrätt(BR) år 2000.

2. B flyttar in i BR, som sambo år 2010.

3. A och B beslutar att gifta sig. Skriver äktenskapsförord, strax före giftermålet, där BR blir

A:s enskilda egendom. Samma månad, får de ett gemensamt barn, och 1 mån. senare gifter

de sig, år 2015.

4. 2 år senare begär B skilsmässa. Hon vill ta hand om barnet, och vill ha bostaden,

som är värd 5 milj.

5. Kan B begära bostaden, även om den är A:s enskilda egendom?

6. Hur kommer A att kompenseras?

Tack för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!


Får överta bostad om i bäst behov av den och det är skäligt

B har rätt att få BR om hon kan anses vara den av A och B som bäst behöver bostaden och det i övrigt kan anses skäligt att hon övertar den. (se 11 kap 8 § äktenskapsbalken)

Bäst behov?

I denna bedömning tittar man bland annat på vem av makarna som ska ta hand om barnen. Vid en skilsmässa behåller föräldrarna som utgångspunkt gemensam vårdnad om barnet. Skulle det vara så att B får ensam vårdnad eller blir boendeförälder kan hon anses vara i bäst behov av bostaden.

Skäligt?

Här kollar man på den ekonomiska hänsynen till A och värdet på bostaden. Det är viktigt att komma ihåg att bodelningen ska innebära en hälftendelning och därför måste man även kunna konstatera att B:s ekonomi klarar att ta över bostaden. Det är svårt för mig att göra en bedömning här eftersom jag inte vet hur A och B:s ekonomi ser ut. Här skulle man nog även ta hänsyn till att de bara varit gifta i två år. Vid sådant kort äktenskap jämkar man nämligen bodelningen (se 12 kap 1 § äktenskapsbalken)


Får överta även fast bostaden är enskild egendom

Skulle kraven på bäst behov och skälighet vara uppfyllda får B rätt att ta över bostaden. Att BR är A:s enskilda egendom spelar i detta fall ingen roll, eftersom den gjorts enskild genom äktenskapsförord. B hade däremot inte fått överta BR och den istället varit enskild på grund av till exempel villkor vid gåva eller i testamente. (se 11 kap 8 § och 7 kap 2 § äktenskapsbalken).


Kompenseras med giftorättsgods eller pengar

A kommer ska kompenseras för att B tar över BR. Kompensationen sker antingen genom att A får motsvarande värde ur B:s giftorättsgods eller i pengar. Det är B som bestämmer i vilken form kompensationen ges. (se 11 kap 10 § äktenskapsbalken)


Sammanfattning

B får överta bostaden om hon är i bäst behov av den och det i övrigt kan anses skäligt att hon gör det. Att bostaden är A:s enskilda egendom är inget hinder för övertagande i detta fall. Skulle övertagande ske ska A kompenseras, antingen genom att få en del av B:s giftorättsgods eller pengar.


Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att återkomma.

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000