Kan kollega ha gjort sig skyldig till brottet förolämpning?

FRÅGA
Hej. På arbetstid på ett morgonmöte med en av våra chefer samt 4 anställda, var det en av kollegorna som framför alla började skrika på mig, egentligen helt utan underlag. Hen påstod att hen "hörde tonen" i ett meddelande från en konversation över sms. Denne skrek alltså att ingen tycker om mig, att alla hatar mig, att det är fel på mig, att jag bråkar med alla, ingen vill ha mig där etc. Cheferna tar inte detta på allvar och jag mår inte bra på arbetet efter detta. Går detta under ärekränkning eller vad ska jag göra?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att säga att jag är ledsen att höra om din situation och jag förstår att detta är väldigt jobbigt! Jag ska nedan ge svar på om detta går under ärekränkning och vad du kan göra.

När jag besvarar din fråga kommer jag främst att använda mig av brottsbalken (BrB).

Din kollega kan ha gjort sig skyldig till förolämpning

Brottet förolämpning handlar om att någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan. Gärningen ska dessutom vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (BrB 5 kap. 3 § första stycket). Att vara ägnad att kränka någon annans självkänsla eller värdighet innebär att uttalandena som görs måste vara riktat mot dig på ett personligt plan och inte bara vara "allmänna uttalanden". När din kollega skriker alla dessa saker rör det sig om beskyllningar och nedsättande uttalanden som dessutom är direkt riktat mot dig. Genom att din kollega skriker dessa beskyllningar och nedsättande uttalanden verkar det som att denne vill komma åt dig personligen och att just du ska ta illa upp av det som denne skriker. Detta innebär att gärningen är ägnad att kränka din självkänsla och värdighet. Även fast din kollega påstår att hen "hörde tonen" i ett meddelande över sms så är det absolut inte försvarbart att sedan skrika dessa uttalanden mot dig.

Din kollega måste haft uppsåt för att kunna dömas

Ovan kom jag fram till att kriterierna för brottet förolämpning är uppfyllt men för att din kollega ska kunna göra sig skyldig till brottet krävs det att denne hade uppsåt (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att din kollega måste ha haft en avsikt med att säga dessa saker till dig och varit medveten om att du tar illa upp av uttalandena. Utifrån det du skriver tycker jag definitivt att det verkar som att din kollega har uppsåt till sin handling.

Enskilt åtal

Enligt mig verkar din kollega alltså ha gjort sig skyldig till brottet förolämpning och detta kan du anmäla till polisen om du vill. Jag vill dock nämna att förolämpning oftast inte faller under allmänt åtal (åtal som drivs av åklagare) och det finns därför en risk att polisen väljer att inte gå vidare med en förundersökning om du anmäler och det rubriceras som förolämpning. Däremot har du möjlighet att själv väcka åtal och i så fall ska en skriftlig ansökan om stämning in till den tingsrätt där du bor. Stämningsansökan ska innehålla uppgifter om den tilltalade, själva brottsliga gärningen, eget anspråk och grunder för dessa, bevis och varför den tingsrätten är behörig att pröva målet (rättegångsbalken 47 kap. 2 §).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?