FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt17/02/2019

Kan jag överklaga förhör till JO och vad gör jag åt tjänstefel av polis och åklagare?

SAMMANFATTNING

Jag har blivit anklagad av en kriminalinspektör för

"Försök till utpressning" samt att min begäran av pengar är otillbörlig.

Min advokat säger så här: " Vi är överens om att det inte finns något förbud på att begära pengar. Åklagaren vill mena att begäran varit otillbörlig"

Har anmält till

"Särskilda åklagarkammaren" där det blev "ingen förundersökning startas" Jag anser att polisen vill försöka hämnas på mej för det jag skrivit i min tidning. Kan jag avstyra dessa "tjänstefel"?

Måste jag ställa upp på förhör eller kan jag överklaga t ex till JO?

(Jag vet vad utpressning och försök till utpressning är och det har jag aldrig sysslat med)

1 Hade bilinbrott i slutet av 2017

Anmälde till polis och försäkringsbolag.

Fanns tydliga spår av fingeravtryck mm

Hade ögonvittne som åtog sig att vittna om polisen gjorde teknisk undersökning.

Polisen vägrade göra detta. Ärendet avslutas av dem. Polisanmälan spelades in av mej. I den skriftliga anmälan står inget om spår.

2 Visselblåsare informerar mej om hur polis och åklagare handlagt ärendet. Jag skriver detaljer som kan visa att både polis och åklagare begått tjänstefel. Jag anklagar dock ingen.

Kriminalinspektören uppges av visselblåsarna ha försökt att stoppa min tidning men den har utgivningsbevis.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du blivit anklagad för försök till utpressning och du undrar om du måste ställa upp på förhör eller om du kan överklaga det till t.ex. Justitieombudsmannen (JO). Vidare har du framfört klagomål mot såväl åklagare och polis, varefter Riksåklagaren avslutat ärendet utan någon åtgärd. Du undrar därmed även om du kan göra något åt dessa, som du beskriver det, "tjänstefel".

Du har en skyldighet att inställa dig till förhör

Reglerna om förhör och skyldigheten att närvara vid sådant finns i rättegångsbalkens (RB) 23 kapitel. Under en förundersökning får det hållas förhör med alla som antas kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen (23 kap. 6 § RB). Den som ska förhöras får föreläggas vid vite att infinna sig vid förhöret. Uteblir vederbörande får nytt vite föreläggas i samband med kallelse till förhör vid senare tillfälle (23 kap. 6 a § RB). Vite är en form av straffavgift man kan åläggas att betala om man inte infinner sig. Vidare kan den som inte infinner sig till förhör, utan giltig orsak, hämtas till förhöret av polis (23 kap. 7 § RB). Som huvudregel har polisen rätt att hålla dig högst sex timmar för förhör om du inte är anhållen eller häktad. Om det är av synnerlig vikt att du är fortsatt tillgänglig för fortsatt förhör är du skyldig att stanna kvar ytterligare sex timmar (23 kap. 9 § första stycket RB).

Som synes finns det en skyldighet att inställa dig till förhör. Däremot har du ingen skyldighet att medverka under förhöret. Du måste komma till förhöret men du har ingen skyldighet att yttra dig eller prata. Det är inte möjligt att överklaga skyldigheten att inställa sig till förhör, varken till JO eller annan myndighet.

Du kan begära omprövning av den nedlagda förundersökningen

Som jag förstår det har utredningen av det brott som du polisanmält blivit nedlagt. Om du är missnöjd med beslutet kan du begära överprövning av beslutet. En begäran om överprövning skickas till den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades. Om polisen varit förundersökningsledare ska du vända dig till åklagaren för en omprövning, är det åklagaren som meddelat beslutet ska du istället vända dig till den närmaste högre åklagaren.

Det finns inga formkrav för hur begäran måste göras, däremot är det en god idé att göra begäran skriftligt och att det tydligt framgår vilka skäl du åberopar. För att en omprövning ska bli framgångsrik krävs att nya omständigheter framkommit och i praktiken är det dessvärre ovanligt att ett beslut om nedlagd förundersökning ändras på målsägarens begäran.

Du kan JO-anmäla både åklagare och polis

Enligt ovan kan du inte vända dig till JO för att överklaga skyldigheten att inställa dig till förhör. Däremot kan du göra en anmälan till JO om du anser att polis eller åklagare begått tjänstefel. Om JO kommer fram till att polis eller åklagare handlat fel kan det uttalas kritik mot den enskilde tjänstemannen eller myndigheten. Det finns i vissa (allvarligare) fall möjlighet för JO att väcka åtal mot tjänstemannen (jfr 6 § lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän).

Sammanfattning och råd

Min rekommendation är att du inställer dig till förhör om du blir kallad till sådant. Du har en skyldighet att infinna dig, däremot ingen skyldighet att medverka. Det går inte att överklaga skyldigheten att inställa dig till förhör.

Om du är missnöjd med nedläggningen av förundersökningen är min rekommendation att du begär en omprövning av beslutet enligt instruktioner ovan.

Om du är missnöjd med polis och/eller åklagares handlande finns det möjlighet att via JO:s hemsida göra en anmälan. Om JO finner att en tjänsteman eller myndighet handlat fel kan det uttalas kritik och i vissa fall kan JO även väcka åtal.

Om du behöver kontakt med en jurist från Lawlines juristbyrå för vidare rådgivning eller som företräder dig i eventuella tvister eller överklaganden är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo