Kan jag kräva påföljder om jag upptäcker fuktskador i husvagnen efter köpet?

2020-03-31 i Köplagen
FRÅGA
Hej!För 2 månader sedan köpte min son en husvagn där man skrev genomgången och i befintligt skick i avtalet. Säljaren hävdade och visade även att ett fukttest var gjort 190713 utan anmärkning. Han påtalade ett flertal gånger att den var fuktfri. Förra helgen upptäckte min son med hjälp av en vän som arbetat mycket med fuktskador i husvagnar att det är fuktskadat i husvagnen. Detta var inget som var ett uppenbart fel som vi såg när vi tittade på. Vi litade även på fukttestet som var gjort och litade på säljaren som hävdade att husvagnen var fuktfri. Min son är helt förtvivlad då skadan kommer att gå till mellan 25-35 tusen kronor. Han mår jättedåligt av detta och jag har läst mycket om köplagen ang att häva köpet eller få prisavdrag. Stämmer det att man kan göra det? Min son känner sig grundlurad och husvagnen är definitivt inte i det skick som han trodde. Den är i mycket sämre skick än vad säljaren också hävdade. Vi har skrivit ihop ett brev som min son har skickat till säljaren då han vill häva köpet eller i alla fall få prisavdrag för vad fuktskadan kommer att kosta. Vi har även hänvisat till köplagen i brevet till säljaren. Det enda som var fel på är förtältet som ingick och det står även på köpeavtalet. Men sonen måste väl kunna yrka på att häva köpet eller få prisavdrag för fuktskadan som är ett allvarligt dolt fel från säljarens sida?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att din son har köpt en husvagn där säljaren uttryckligen meddelat att det inte förelåg några fuktskador men att han ändå upptäckt detta två månader efter köpet. Du undrar därför om man kan få prisavdrag eller häva köpet. Det framgår inte helt tydligt av av din fråga huruvida din son köpt husvagnen från en privatperson eller näringsidkare, men då du själv skriver om köplagen så utgår jag från att han köpt av privatperson eftersom det är då som köplagen är tillämplig.

Risken för varan

Om du som köpare bär risken för varan innebär det att du är skyldig att betala även om varan försämras genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på dig som köpare när varan avlämnas enligt avtalet (12 § första stycket köpl). I ditt fall så har alltså risken gått över på din son i samband med att han hämtade husvagnen hos köparen och tog hand om den (6 § köpl).

Fel i varan när den sålts i befintligt skick

Eftersom husvagnen sålts i befintligt skick så räknas det som en generell friskrivning från fel vilket gör att särskilda felregler i köplagen blir tillämpliga. Begagnade varor säljs ofta med denna friskrivning och varan är då endast felaktig om säljaren lämnat uppgifter som inte visar sig stämma, att säljaren haft vetskap om felet, men inte upplyst dig om det eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta (19 § köpl). Det framgår inte vilket pris som din son köpte husvagnen för så det blir svårt att bedöma om husvagnen är i väsentligt sämre skick än din son haft fog att förutsätta. Att säljaren vid upprepade tillfällen intygat om att husvagnen inte har några fuktskador är dock omständigheter som ger fog att förutsätta att de inte föreligger. Detta är också en omständighet som innebär att om fuktskador förelåg vid köpet så stämmer inte varan överens med säljarens uppgifter och om detta påverkat köpet så är husvagnen att anse som felaktig.

Påföljder vid fel i varan

Om husbilen är felaktig och det inte beror på dig som köpare eller något förhållande på er sida så har du rätt att göra påföljder gällande. Det kan röra sig om avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § köpl). Säljaren har alltså ett ansvar och du som köpare har rätt att kräva avhjälpande, den ska ske utan kostnad för dig som köpare vilket innebär att säljaren står för reparationskostnader och till exempel transportkostnader från och till dig som köpare (34 § köpl).

Din son kan ha rätt att kräva prisavdrag om avhjälpande inte kommer i fråga (37 § köpl). Även om köparen inte kräver det så har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet för din son och utan risk att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren. Säljaren har alltså en möjlighet att innan prisavdrag eller hävning blir aktuellt, själv få avhjälpa felet (36 § köpl). Din son får häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren borde ha insett detta (39 § köpl). Om det förelåg omfattande fuktskador så kan det vara ett fel som är av väsentlig betydelse för din son eftersom han annars kanske inte hade köpt husvagnen vilket säljaren borde insett.

Det framgår av din fråga att din son har reklamerat till säljaren vilket är då man annars kan förlora sin rätt att åberopa ett fel (32 § och 35 § köpl).

Sammanfattning

Om din son kan du visa att fuktskadorna fanns vid riskövergången så är husvagnen felaktig och din son kan ha rätt att göra påföljder gällande. Säljaren ska då stå för kostnader för reparationen eller om det inte blir aktuellt, prisavdrag eller hävning. Jag råder er att avvakta vad säljaren svarar på ert brev och svaret inte är tillfredsställande för er så kan ni ansöka om stämning mot säljaren. Innan ni gör detta är det viktigt att ni har bevis som visar att fuktskadorna fanns i husvagnen redan vid köptillfället. Vill ni ha hjälp att lämna in en stämningsansökan och driva processen vidare är ni välkomna att kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1265)
2020-11-28 När kan påföljd påkallas vid fel i vara?
2020-11-28 Fel märke på varan vi köpt, vad kan vi göra?
2020-11-26 Vad kan köparen kräva vid fel i vara - privatpersoner?
2020-11-22 Har företag en rätt att företa omleverans eller avhjälpande innan hävning?

Alla besvarade frågor (86576)