Kan jag få ersättning för ett läckande spabad vid ett husköp?

2021-08-14 i Fel i fastighet
FRÅGA
Vi har köpt ett hus med ett spabad stående utomhus. Mäklaren upplyste oss vid visningen att badet ingick i köpet. Någon månad efter kontraktskrivningen upplyste säljaren mig om att badet läcker och vatten behöver fyllas på med jämna mellanrum. På visningen var badet fyllt och eftersom läckaget går långsamt och sker inne i spabadet är det inget som jag ansett mig kunna upptäcka. Möjligen om jag hade skruvat isär badet men så omfattande är väl ändå inte undersökningsplikten? Jag anser att säljaren brustit i sin upplysningsplikt alternativt att det bör räknas som ett dolt fel. Har jag rätt i detta? Jag hoppas och tror att vi kan komma överens med säljaren om ersättning men vill ändå veta om jag har lagen på min sida i detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett villaköp omfattas av jordabalken eftersom det räknas som fast egendom, se 1 kap 1 § jordabalken samt 2 kap 1 § jordabalken.

Upplysningsplikt och undersökningsplikt

Som köpare har du vid fastighetsköp en långtgående undersökningsplikt. Det kan innebära att du kan vara tvungen att skruva upp vindsluckor och liknande. Att skruva isär ett spabad som är fyllt med vatten ligger förmodligen utanför din undersökningsplikt. Hade badet i stället varit tomt och sett slitet ut, skulle det funnits anledning för dig att fråga köparen om det är fullt fungerande.

Säljaren har upplysningsplikt för de saker som är uppenbara fel och som du inte kan anses veta. En säljare behöver inte upplysa om allt om du som köpare inte frågar. Det finns ett känt rättsfall där säljaren visste om att det kom oljud från en motocrossbana i närheten, men där Högsta domstolen ansåg att köparen borde känna till att den låg där och orsakade oljud.

I det här fallet rör det sig om ett läckage i badkaret som säljaren visste om, men som du inte kan anses veta, eftersom spabadet var fullt med vatten.

Fel föreligger när inte verkligheten stämmer överens med avtalet

I ditt fall har säljaren underlåtit sig att berätta om det läckande spabadet, vidare har ni kommit överens om att badet ska ingå i köpet. Du har inte haft möjlighet att inse att badet är trasigt eftersom det var fyllt med vatten. Det går alltså att hävda att säljaren handlade i strid med tro och heder, genom att vilseleda dig med det fyllda badet. Därför kan du hävda att det föreligger ett fel i fastigheten enligt 4 kap 19 § jordabalken.

Prisavdrag eller hävning

Du har rätt att göra prisavdrag för det defekta spabadet, eller om det i väsentlig del påverkar marknadsvärdet av fastigheten kan du även häva husköpet, se 4 kap 12 § jordabalken.

Sammanfattning

Säljaren har i strid mot tro och heder vilselett dig genom att fylla spabadet med vatten, med vetskap om att det läcker utan att upplysa dig om det. Det innebär att köpet inte stämmer överens med avtalet. Därmed föreligger ett fel, som du kan kräva prisavdrag för. Om du behöver hjälp att reda ut problemet med säljaren, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (478)
2021-10-27 Är flugor ett dolt fel?
2021-10-20 Prisavdrag när villans boyta är mindre än vad säljaren uppgett?
2021-10-19 Dolt fel i fastighet och reklamationstid
2021-09-30 Undersökningsplikt och besiktningsmannens ansvar

Alla besvarade frågor (96597)