Kan jag dömas för brott om jag råkat sälja en märkeskopia?

2018-11-06 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Jag köpte en begagnad jacka Monclear till min dotter på Tradera. Den passade inte. Jag sålde den till samma pris på Tradera. Köparen kontaktade mig 2 v senare (igår 4 november) - "jackan är falsk". Kräver pengar tillbaka. Jag fick 1 dag på att betala annars polisanmäler hon mig. Köparen skickade villkor enl vilka en jacka räknas som äkta - jag hade ej tänkt på att mäta storleken på etiketter innan jag la ut den till salu. Jag har kontaktad säljare - hon är ställd. Köparen terroriserar mig med SMS och kräver pengar NU! Är jag illa däran?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det fel på varan?
Enligt 17 § köplagen ska varan stämma överens med de egenskaper som följer av avtalet. Vidare föreligger det även fel på varan om du vid marknadsföringen av varan lämnat vissa uppgifter som varit felaktiga (18 § köplagen). Har du alltså vid försäljningen av jackan uppgett att det rör sig om just en jacka från ett specifikt märke är det att betrakta som ett fel på varan om jackan sedan visar sig vara en kopia.

Värt att nämna är dock att prissättningen kan påverka bedömningen; om priset är så lågt att det borde gett en fingervisning om varans äkthet har köparen en mindre möjlighet att framgångsrikt kunna hävda felet (20 § köplagen). Om priset däremot motsvarat vad som i huvudsak brukar gälla för begagnade märkesvaror har säljaren rätt i att åberopa felet.

Har köparen rätt att få pengarna tillbaka?
Påföljderna som blir aktuella i det här fallet är just hävning eller prisavdrag. För att det köparen kräver, dvs hävning av köpet, ska kunna ske krävs det följande förutsättningar:

1. felet är av väsentlig betydelse för köparen, och
2. säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § köplagen).

Bedömningen av om felet är av väsentlig betydelse utgår från just köparens perspektiv. I det här fallet, eftersom det rör sig om just en märkesvara, är det antagligen sannolikt att köparen köpte jackan just för att den var av ett visst märke. Således bör den första förutsättningen vara uppfylld.

Det andra rekvisitet innebär att det inte ska komma som en överraskning att köparen anser det vara ett väsentligt fel. I det här fallet blir det svårt att hävda att man inte borde ha förstå att en märkets äkta vara skulle vara av stor betydelse för köpet.

Min bedömning är således att köparen har rätt till pengarna tillbaka, dvs hävning.

Har du gjort skyldig till något brott?
Den enda brottsrubriceringen som kan bli aktuell i det här fallet är bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Bedrägeri är dock ett uppsåtsbrott; dvs du måste ha haft en avsikt att genomföra ett bedrägeri. Eftersom du inte varit medveten om att varan var en förfalskning så har du inte gjort dig skyldig till något brott.

Du har också möjlighet att kräva att köpet går åter
Eftersom du också köpt jackan i tron om att det är en äkta märkesvara har du under samma förutsättningar som den nuvarande köparen rätt att kräva att köpet går åter, fast mot den förra säljaren. För att kunna åberopa fel i varan krävs det dock att du reklamerat varan i rätt tid (32 § köplagen). "Rätt tid" anses vara den tidsperiod inom vilken du rimligtvis borde ha upptäckt felet. Eftersom det är rätt så svårt att upptäcka att en märkesvara är en kopia gör jag bedömningen att du inte är sent ute om du skulle åberopa felet först nu.

Sammanfattning
Förutsatt att köparen har rätt i att varan är en förfalskning och att priset inte skvallrat om något annat har hen rätt att få pengarna tillbaka. Du har däremot inte gjort dig skyldig till något brottsligt. Även du har rätt att kräva att köpet ska återgå genom att vända dig till den du själv köpte jackan av, på samma grunder som din köpare har det.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (941)
2019-03-19 Öppet köp mellan privat personer?
2019-03-17 Avtalsbrott vid köp av bostadsrätt
2019-03-17 Vad händer med handpenning då köpare dragit sig ur affären?
2019-03-07 Kan säljaren påstå att varan är hennes och ta tillbaka den, för att den inte är fullt betald?

Alla besvarade frågor (66940)