Kan jag byta efternamn till ett äldre släktnamn som inte burits på flera generationer?

2021-02-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Jag funderar på att byta efternamn till ett namn som en tid sedan funnits i min släkt. Jag har läst på Skatteverket att det inte får vara längre sedan en 4 generationer, räknat från mina föräldrar, som en familjemedlem bar namnet för att jag ska kunna byta till det. Nu är det så att det är 6 generationer bak till namnet. Finns det en möjlighet att få det godkänt eller är regeln väldigt strikt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka möjligheter som finns för dig att byta ditt efternamn till ett äldre släktnamn. Svaret på din fråga regleras i lagen om personnamn (PNL).

Byte till efternamn som funnits i släkten

Precis som du säger så krävs det två saker för att kunna byta efternamn till ett äldre släktnamn (se 18 § PNL). Dessa är:

att efternamnet har funnits i rakt uppstigande led i sökandens släkt i minst två generationer ochatt det inte är längre sedan någon i släkten bar namnet än fyra generationer tillbaka, räknat från och med sökandens föräldrar.

Eftersom det i ditt fall är så att det gått sex generationer sedan någon i släkten bar namnet så kan du inte med stöd av den här regeln byta ditt efternamn.

Byte av efternamn på grund av särskilda skäl

Det finns dock en annan möjlighet för dig att kunna byta namn, trots att du inte kan medges byte av sitt efternamn på grund av att släktnamnet burits av någon för många generationer bakåt i tiden. Av 13 § första stycket PNL så kan en person få byta efternamn om omständigheterna i det enskilda fallet är sådana att det bedöms finnas särskilda skäl för att tillåta bytet.

Särskilda skäl kan förklaras som att det i det enskilda fallet finns skäl av tillräcklig styrka som motiverar ett godkännande av namnbyte trots att andra förutsättningar inte är uppfyllda (som exempelvis att det är för många generationer sen namnet burits). Vad som utgör särskilda skäl avgörs alltså från fall till fall och det finns ingen konkret situation där det i alla lägen skulle bedömas finnas särskilda skäl.

Några exempel på vad som kan utgöra särskilda skäl är enligt lagkommentaren till 13 § PNL vid byte till ett befintligt namn som sökanden har en beaktansvärd anknytning till, eller om en person som under lång tid har burit ett visst namn och som nu önskar en formell rätt att bära namnet.

Ett exempel på vad som har utgjort synnerliga skäl enligt praxis är till exempel att en person fick byta sitt efternamn till namnet "Trast". Personen hade sedan flera år tillbaka använt namnet och blivit känd som konstnär under namnet. Det beaktades även att namnet burits av personens farfars farfars far (RÅ 1991 ref. 11).

Notera att vid tiden när rättsfallet RÅ 1991 ref. 11 avgjordes så var kravet enligt lagen "synnerliga skäl", som är ett strängare krav än särskilda skäl och med andra ord svårare att uppnå. Det var först år 2017, när den nya lagen om personnamn (PNL) trädde i kraft som kravet ändrades till "särskilda skäl". Gammal praxis anses dock fortfarande vara relevant som vägledning idag, trots att kravet på namnbyte var högre innan lagen ändrades till "särskilda skäl". Det kan ändå vara värt att ha i åtanke att kravet är läger ställt numera, än vid tiden för detta rättsfallet.


Sammanfattningsvis kan du alltså inte få byta efternamn enligt regeln i 18 § PNL, eftersom det är längre än fyra generationer sen som släktnamnet burits av någon i släkten. Däremot skulle det finnas en möjlighet att du får byta ditt efternamn med hänsyn till regeln i 13 § första stycket PNL, om det skulle föreligga särskilda skäl för ett byte. I sådant fall blir det dock en bedömning utifrån omständigheterna i ditt specifika fall, och om det inte bedöms föreligga särskilda skäl i ditt fall kommer du inte beviljas byta.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Skulle du ha någon annan fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?