Kan jag begära att tidningsartikel tas bort med stöd av GDPR?

2019-01-03 i PUL/GDPR
FRÅGA
När jag var 15 år gammal, jag intervjuades av en liten lokaltidning. Det var för ett par år sedan. Nu vill jag ångra mig och få bort artikeln från nätet. Jag undrar om den nya GDPR lagen hjälper mig i sådant fall? Eller om faktumet att jag var minderårig då spelar roll för tillåtelsens äkthet. Tack för hjälpen!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I dataskyddslagen framgår det uttryckligen att EU:s dataskyddsförordning (GDPR) inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Bestämmelsen står i överensstämmelse med dataskyddsförordningen i vilket medlemsstaterna tillåts göra undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling, om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (jfr Kap. 9, Art 85 GDPR).

För att tidningen ska ha ett grundlagsskydd för sin publicering på internet krävs det att den har ett utgivningsbevis. För utgivningsbevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige (jfr 1 kap. 9 § YGL). Massmedieföretag kan i vissa fall omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd för sin databas med artiklar som publiceras över internet. I ett sådan fall behöver det inte göras en ansökan om utgivningsbevis utan det räcker med en anmälan om databasen.

Lokaltidningen är sannolikt en grundlagsskyddad media varför du inte kan åberopa att artikeln ska tas bort med stöd av GDPR, oavsett om du var minderårig eller ej när den publicerades. Det står dig givetvis fritt att kontakta tidningen och fråga om de vill ta bort artikeln ändå.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (226)
2021-12-21 Får personnummer anges synligt på postförsändelser?
2021-12-17 Kan man ta bort domar från Mrkoll?
2021-12-15 Gäller GDPR en femtonårings hobbyprojekt?
2021-11-30 Begränsar GDPR min rätt att spela in samtal med min arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (98498)