Kan ett särkullbarn kräva att en fastighet säljs för att kunna få ut sin laglott?

Hej

Kan ett särkulle barn kräva sin laglott i t.ex. en fastighet om det skulle fodras för den efterlevande att fastigheten måste säljas ? Då det saknas andra tillgångar i boet.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) framgår att särkullbarn har rätt till sitt arv framför den efterlevande maken. Ett särkullbarn har alltså rätt till sin laglott direkt vid sin förälders bortgång. Ett barns laglott utgör hälften av arvslotten och kan inte testamenteras bort (7 kap. 1 § ÄB). Särkullbarnet kan dock välja att avstå från att ta ut sitt arv direkt vid förälderns död och istället få efterarvsrätt i den efterlevande makens bo (3 kap. 9 § ÄB).

Om fastigheten till exempel skulle testamenteras bort för att skydda den efterlevande maken och testamentet innebär att laglotten kränks måste särkullbarnet påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Med andra ord måste barnet bevaka sin rätt för att kunna få ut sina pengar. Ett testamente som kränker laglotten kan innebära att den efterlevande maken måste lösa ut särkullbarnet med pengar. Saknas pengar eller andra tillgångar kan det innebära att till exempel en fastighet måste säljas.

Sammanfattningsvis: Ett särkullbarn kan kräva att en fastighet säljs för att kunna få ut sin laglott, om det inte finns andra tillgångar som kan täcka laglotten.

Med vänlig hälsning,

Agnes LangeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning