Kan ena maken vägra att skiljas och vad händer med vårdnaden av barn vid skilsmässa?

Min vän är gift med sin man och har tillsammans barn, ena av barnet är under 18 år. Hon är inte lojal mot sin man och träffar någon annan, detta vet dock mannen om och de har kommit överens om att hålla detta hemligt och vänta med skilsmässan tills dess att alla barn är vuxna. Min vän vill nu dock skilja sig, detta går inte maken med på. Kan han vägra att skiljas?

Om de nu skulle skilja sig, och ex-hustrun flyttar in som sambo med den andre mannen. Ex-maken vill inte att hans dotter under 18 år ska bo hos dem då han är orolig för att den andre mannen ska förgripa sig på dottern, dottern vill hellre bo hos sin pappa. Ex-maken ansöker om ensam vårdnad, men ex-hustrun menar att detta är för att förstöra hennes nya förhållande och om han fortsätter såhär får han inte fortsätta träffa dottern. Vad gäller här?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av både äktenskapsbalken (ÄktB) och föräldrabalken (FB). Regler om skilsmässa finns i ÄktB medan regler om barns boende, vårdnad och umgänge finns i FB.

Vad gäller om en make inte vill skiljas?

Om båda makarna är överens har de rätt till en direkt skilsmässa vid ansökan om sådan.Om makarna gemensamt begär att ansökan ska föregås med en betänketid ska en sådan om sex månader löpa. Detsamma gäller om någon av dem varaktigt bor med barn under 16 år och som står under makens vårdnad (5 kap. 1 § ÄktB). Skilsmässan ska dessutom föregås av en betänketid om bara den ena maken vill skiljas (5 kap. 2 § ÄktB).

Du skriver att din vän har barn med sin make och att ett av barnen är under 18 år, det framgår dock inte om barnet är över 16 år eller under. Men eftersom din vän vill skiljas och inte hennes make så kommer skilsmässan att föregås av en betänketid även för de fall barnet skulle vara över 16 år. Betänketiden om sex månader inleds när din väns ansökan om skilsmässa delges hennes make. Om din vän ännu inte gjort en ansökan bör hon göra det så att tiden kan börja löpa. När det gått sex månader måste din vän eller hennes make vända sig till tingsrätten och begära beslut om skilsmässa. Missar de att göra en sådan begäran inom ett år från att betänketiden började löpa (när din väns make delgavs ansökan om skilsmässa), blir skilsmässan inte av. Dessutom löper en ny betänketid om sex månader. (5 kap. 3 § ÄktB).

Vad händer med vårdnaden om barnen efter en skilsmässa?

Eftersom du skriver att barnet under 18 år är det barn som ska bo tillsammans med din vän utgår jag från att de äldre barnen inte bor kvar hemma. Jag utgår också från att barnet står under vårdnaden av både din vän och hennes make. Vid skilsmässa är regeln då att vårdnaden fortsätter vara gemensam (6 kap. 3 § 2 st. FB). Förutsatt att föräldrarna är överens är det inga problem i fråga om boende och umgänge, din vän och hennes make kan alltså själva bestämma hur barnet ska bo.

Det verkar dock som om din vän och hennes make inte är överens. Du skriver att maken är orolig för att din väns sambo skulle komma att förgripa sig på dottern. Du skriver också att dottern själv hellre vill bo hos sin pappa. En viktig regel är att alla beslut som har med barnets vårdnad, boende och umgänge att göra ska avgöras med hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Man tar hänsyn till bland annat risken för att barnet utsätts för övergrepp. Man tar också hänsyn till barnets egna vilja med beaktande av barnets ålder och mognadsnivå.

Vid bedömningen i vårdnadsfrågan tar man även hänsyn till föräldrarna och hur de samarbetar i frågor rörande barnet, viktigt att notera är att rätten inte får besluta om gemensam vårdnad om både din vän och hennes make motsätter sig detta (6 kap. 5 § FB).


Din väns situation och sammanfattning

Gällande skilsmässan kan din väns make inte vägra att skilja sig, men eftersom han inte är överens med din vän kommer en betänketid om 6 månader att löpa från det att ansökan om skilsmässa delges honom. Efter det kan skilsmässan gå igenom om någon av dem begär det till tingsrätten.

Skilsmässor är ibland komplicerade och det är extra komplicerat när barn är med i bilden. Det är väldigt svårt för mig att svara på vad som exakt gäller i frågan om vårdnad och boende eftersom jag inte har alla uppgifter. Väldigt många omständigheter spelar roll i beslut, utgångspunkten är dock barnets bästa. Beroende på hur gammalt barnet är tar man också hänsyn till dennes vilja. Omständigheter som risk för övergrepp (förutsatt att det är välgrundade anklagelser) och att barnet hellre bor hos sin pappa kan eventuellt vara avgörande.

Din vän har ett komplicerat ärende varför mitt råd är att hon kontaktar en av våra jurister för att se över situationen och få vidare hjälp. Hon är välkommen att kontakta oss via vår hemsida här eller via telefon 08-533 300 04.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Sanaria SaadRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”