Kan en vårdnadshavare ta med sig sitt barn på semester när den andra vårdnadshavaren motsätter sig det?

2021-05-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Min dotter har ansökt om skilsmässa. De har en gemensam son som är 7 år, och hon har ansökt om delad vårdnad. Pojkens pappa ville inte skriva under på det, utan har sagt att han ska ansöka om ensam vårdnad och flytta till den ort där hans mamma med familj bor. Till saken hör att han inte vill skiljas. Han anklagar nu vår dotter för att vara "en dålig mamma". Han har börjat bestämma över när hon ska vara hemma tex inte träffa vänner, inte jobba över osv. Han har varit arbetslös länge, men har nu ett säsongsarbete. Hittills har ingen skilsmässoansökan från hans sida kommit in. Semestertider nalkas. Nu till min fråga: Min dotter vill ta med sonen till sommarstället, som vanligt 3-4 veckor, under den tid som pappan arbetar. Han säger att han inte tillåter det. Vad säger lagen om detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en vårdnadshavare kan ta med sig sitt barn på semester om barnets andra vårdnadshavare motsätter sig det. Jag tolkar det som att din dotter och maken fortfarande bor ihop eftersom skriver att maken vill bestämma när din dotter ska komma hem.

Vid gemensam vårdnad ska beslut om barnet fattas tillsammans

Din fråga handlar om vårdnad av barn och regleras i Föräldrabalken (FB). Den som är vårdnadshavare för ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden, trygghet och uppfostran (6 kap. 1-2 §§ FB). Det betyder att vårdnadshavaren till exempel får bestämma vart barnet ska bo och vilka sovtider barnet ska ha. Om två är vårdnadshavare till ett barn är huvudregeln att alla beslut rörande barnet ska fattas tillsammans av båda vårdnadshavare (6 kap. 13 § 1 st. FB). Från denna huvudregel görs emellertid undantag när en av vårdnadshavarna på grund av frånvaro, sjukdom eller annan sådan orska är förhindad att delta i beslutet rörande vårdnaden. Då får den andra vårdnadshavaren själv besluta i frågan, men endast om beslutet inte utan olägenhet kan skjutas upp. Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid får överhuvudtaget inte fattas ensamt av en av vårdnadshavarna, förutom om barnets bästa uppenbarligen kräver det (6 kap. 13 § 2 st. FB).

Gemensam vårdnad när vårdnadshavarna inte bor ihop

När vårdnadshavarna inte bor ihop men ändå har gemensam vårdnad för barnet, kan den vårdnadshavaren som barnet just då bor hos ensamt besluta i frågor om barnets dagliga omsorg. Den dagliga omsrogen består av vardagliga, enkla beslut som inte är "livsförändrande". Det innebär i princip att vårdnadshavarna turas om med den daglia omsorgen av barnet. En del av den dagliga vårdnaden är att bestämma hur barnet ska tillbringa sin fritid hos vårdnadshavaren, vilket innebär att det är tillåtet för en vårdnadshavare, som barnet just då bor hos, att anordna resor med barnet. Ett barn har dock rätt till umgänge med båda föräldrarna, varfär en resa inte får hur lång som helst.

Socialnämnden kan fatta beslut i vissa fall där ena vårdnadshavaren inte samtycker

I vissa undantagsfall kan Socialnämnden besluta att en åtgärd ändå får vidtas trots att ena vårdnadshavaren inte samtycker till det. Detta får dock bara göras om det är fråga om psykriatiska eller psykologiska behandlingar, behandling i öppna former, utseende av kontaktperson eller familj samt vid vissa instatser för funktionshindrade barn (6 kap. 13 a § FB).

Undantagen inte aktuella i din dotters situation - samtycke krävs av båda

I din dotters situation är hon och sin make båda vårdnadshavare till barnet och bor tillsammans, vilket innebär att de ska besluta om alla av barnets angelägenheter tillsammans. Endast i undantagsfallen ovan kan din dotter besluta i vårdnadsfrågor utan makens samtyke. Det är uppenbart att ett beslut om en semesterresa är ett sådant beslut som inte faller in i dessa untantag och att semesterresan därför kräver makens samtycke för att få genomföras. I din dotters fall är det självklart inte heller fråga om någon sådan vårdinsats som ger Socialnämnden möjlighet att avgöra frågan. Så länge din dotter och hennes make har gemensam vårdnad och bor tillsammans måste besluten kring barnets angelägenheter alltså fattas gemensamt.

Om din dotter hade haft ensam vårdnad hade hon själv kunnat fatta beslut kring barnets angelägenheter och förhållanden, och då hade hon inte behövt faderns samtycke för semesterresan. Likaså hade situationen varit annorlunda om din dotter och maken inte hade levt ihop, eftersom din dotter då i led med den dagliga omsorgen hade kunnat anordna en resa med barnet under förutsättningen att den inte kränker barnets rätt att få träffa den andra föräldern.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (843)
2021-06-07 Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?
2021-06-04 Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?
2021-05-31 Barnets boende efter en skilsmässa
2021-05-31 Verkställighet av dom

Alla besvarade frågor (93136)