FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag30/07/2023

Kan en styrelsesuppleant i ett aktiebolag teckna elavtal?

Hej Firmateckningsrätt suppleant Jag har ett AB där jag äger 100% av aktierna. Jag är styrelseledamot och min syster är styrelsesuppleant Hon blev uppringt av en el säljare här om dag. Har min syster rätt att teckna elavtal till mitt företag? El bolaget har påstådd att "Avtalet är tecknat muntligt och därmed bekräftats muntligt" Tacksam för svar. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att besvara din fråga blir främst aktiebolagslagen (hädanefter ”ABL”) tillämplig.

Ett aktiebolag är en juridisk person, vilket innebär att bolaget som en enhet kan förvärva rättigheter och skyldigheter. För att kunna rättshandla krävs det då en ställföreträdare, vilket innebär att det krävs en fysisk person som rättshandlar för bolagets räkning. I ett aktiebolag är det styrelsen, VD samt särskild firmatecknare som är ställföreträdare och som således får teckna bolagets firma (se 8 kap 35–37 §§ ABL). Motsatsvis innehar alltså en styrelsesuppleant inte någon ensam firmateckningsrätt. Det är dock fullt möjligt att utse en styrelsesuppleant till särskild firmatecknare (jfr 8 kap 37 § ABL) men av din fråga tolkar jag det som att så inte har skett.

Utöver dessa fall kan en fysisk person även rättshandla för ett aktiebolags räkning genom en fullmakt. Det kan vara så att en behörig beslutsfattare själv inte kan vara på plats för att teckna ett avtal och därför utfärdat en fullmakt så att någon annan kan göra det. En annan variant på detta är rättshandling genom en s.k. ställningsfullmakt, vilket innebär att det genom ett avtal, exempelvis ett anställningsavtal, av lag / sedvana följer en behörighet att ingå vissa typer av avtal (se 10 § 2 st avtalslagen). Detta skulle exempelvis kunna bli tillämpligt om din syster är anställd för att sköta förvaltningen av lokalen och att ingå elavtal således blir en naturlig del av denna tjänst.

Det du avslutningsvis kan ta med dig från mitt svar är att en styrelsesuppleant inte har någon självständig firmateckningsrätt. Utgångspunkten blir då att avtalet med elbolaget är ogiltig. Bedömningen kan dock bli annorlunda om din syster antingen blivit utsedd till särskild firmatecknare eller alternativt haft en fullmakt.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”