Kan en säljare ångra ett ingånget köpeavtal efter betalning skett?

2020-03-27 i Köplagen
FRÅGA
Hej . jag lade in en vas på Marcetplace( Facebook) för 250 kr, utan att veta dess verkliga värde. en person ringde medan vi åt och köpte den för summan som jag begärt (250). Både innan och efter fick jag messenger. Och det visade att folk ville betala 1000 kr . köparen swishade pengarna men har ej hämtat den,. Min fråga kan jag ångra mej och Swicha tillbaka pengarna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det rör sig om köp av en lös egendom mellan två privatpersoner är Köplagen (KöpL) tillämplig. Eftersom köp är en form av avtal ska vi även kika på Avtalslagen (AvtL).

Har bindande köpeavtal ingåtts?

Något formkrav gäller inte för köp av lös egendom vilket innebär att avtal kan ingås skriftligt, muntligt eller genom tyst accept. I Sverige tillämpas principen om anbud och accept vilket innebär att då ett anbud har getts ut och sedan accepterats föreligger ett bindande avtal (1 § AvtL). I ditt fall räknas annonsen på Marketplace antingen som en uppmaning att komma med anbud eller som ett anbud att köpa vasen för 250 kr. Köparen har då i första fallet gett ett anbud på 250 kr som du sedan accepterade muntligt och i andra fallet har köparen accepterat ditt anbud. Bindande avtal föreligger därmed oavsett hur man ser på det.

Kan du ogiltigförklara avtalet enligt Avtalslagen?

Ett avtal kan förklaras ogiltigt av domstol enligt 3 kap. AvtL. I 31 § AvtL anges att avtal ska vara ogiltigt om någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att få förmåner. Bestämmelsen tillämpas restriktivt och det krävs ett uppenbart missförhållande mellan förmånen för motparten och det vederlag som utbetalats eller utlovats. Bestämmelsen är troligen inte tillämplig i ditt fall eftersom du hade chans att efterforska hur mycket vasen var värd innan du la ut den.

I 32 § AvtL regleras så kallade förklaringsmisstag som innebär att den som avgivit en viljeförklaring som fått annat innehåll än åsyftat till följd av felskrivning eller annat misstag på hans eller hennes sida inte blir bunden av misstaget om mottagaren av viljeförklaringen borde insett misstaget. Inte heller den här bestämmelsen torde vara tillämplig eftersom du la ut vasen för 250 kr och sedan accepterade priset en andra gång muntligt.

Sammanfattningsvis finns det inga stora möjligheter att ogiltigförklara avtalet. Eventuellt skulle en domstol kunna jämka priset enligt 36 § AvtL om domstolen anser att priset är oskäligt med hänsyn till vasens verkliga värde.

Kan du häva avtalet enligt Köplagen?

Ett avtal innebär olika förpliktelser för parterna. Om inte annat avtalats har du som säljare skyldighet att avlämna varan i rätt skick och kvantitet och köparens skyldighet är att betala för varan. Om förpliktelserna enligt avtalet inte uppfylls föreligger avtalsbrott. För att du som säljare ska kunna häva köpet måste det föreligga ett avtalsbrott på köparens sida. I ditt fall har köparen redan fullgjort sin prestation och du har därmed ingen rätt att häva köpet.

Vad händer om du inte avlämnar vasen?

Om du inte avlämnar vasen kan köparen kräva fullgörelse eller häva köpet och dessutom kräva skadestånd enligt 22 § KöpL. Köparen har rätt till ersättning för den skada han eller hon lider genom säljarens dröjsmål enligt 27 § KöpL. Det är svårt att uppskatta vilken skada köparen i det här fallet skulle lida eftersom det är väldigt individuellt och delvis beror på vad han eller hon har för planer med vasen. Jag har alltså inte tillräckligt med information för att kunna uttala mig om hur stort skadeståndet skulle kunna bli.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis har du ingått ett bindande köpeavtal genom att acceptera köparens anbud. Dessutom är det troligtvis väldigt svårt att ogiltigförklara avtalet enligt AvtL och du har tyvärr inte rätt att häva köpet enligt KöpL.

Jag rekommenderar att du kontaktar köparen och förklarar att du helst inte vill sälja vasen, eventuellt kan ni komma överens om något som passar er båda. Om köparen inte går med på att frånträda avtalet och du ändå inte levererar vasen kan köparen kräva fullgörelse och eventuellt kräva skadestånd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1265)
2020-11-28 När kan påföljd påkallas vid fel i vara?
2020-11-28 Fel märke på varan vi köpt, vad kan vi göra?
2020-11-26 Vad kan köparen kräva vid fel i vara - privatpersoner?
2020-11-22 Har företag en rätt att företa omleverans eller avhjälpande innan hävning?

Alla besvarade frågor (86576)