Kan en person ansöka om uppehållstillsånd på grund av anknytning på plats i Sverige?

2021-06-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Om jag (svensk medborgare) har gift mig i Sverige med en icke-europeisk medborgare under tiden han har besöksvisum, hur går processen till för att ansöka om uppehållstillstånd? Måste han åka tillbaka till landet han kommer ifrån medan vi ansöker eller kan vi ansöka medan han är i Sverige? Alt. hur går vi lättast tillväga för att han ska kunna bo och leva med mig i Sverige?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först ge en kort förklaring om vad som krävs för uppehållstillstånd på grund av anknytning, sedan kommer jag att besvara din fråga om din make kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning på plats i Sverige. I mitt svar tillämpar jag utlänningslagen (UtlL).

Kan en person ansöka om uppehållstillsånd på grund av anknytning på plats i Sverige?

Uppehållstillsånd på grund av anknytning

För att din make ska kunna flytta till Sverige krävs det att han har fått ett uppehållstillstånd. Ett uppehållstillstånd ges till den som är gift, har ingått ett partnerskap eller har varit sambo. Anknytningspersonen, det vill säga du, måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller ha permanent uppehållsrätt. Detta krävs för att din make ska kunna ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning (5 kap. 3 § UtlL). Eftersom du är svensk medborgare och om ni har gift er, anser jag att dessa kraven är uppfyllda i ert fall. Det är även viktigt att ert äktenskap framstår som seriöst, det ska alltså inte vara frågan om ett skenäktenskap.

Det finns även ett försörjningskrav för anknytningspersonen, det vill säga du, detta för att du är bosatt i Sverige. Du är alltså personen som din make har anknytning till (5 kap. 3 b § UtlLoch 9-10 §§ BegrL).

Försörjningskravet innebär för dig som anknytningsperson att du ska kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Detta bevisar du genom att ha regelbundna arbetsrelaterade inkomster. Som en arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel:

- lön från arbete

- arbetslöshetsersättning

- sjukpenning

- inkomstgrundad ålderspension.

Det krävs även att du har en bostad av tillräcklig storlek. För två vuxna utan barn är en bostad tillräcklig om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Att hyra bostaden i andrahand går bra, men denna måste vara godkänd av hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden. Inneboende eller att bo hos föräldrar kommer inte godkännas som boende.

Vad händer om personen redan befinner sig i Sverige?

Huvudregeln för uppehållstillstånd är att personen ska befinna sig utanför Sverige (5 kap. 18 § UtlL). Det framgår av samma regel att en ansökan om uppehållstillstånd inte får godkännas efter att den som ansökt har rest in i Sverige. Detta innebär att personen ska ha ansökt om uppehållstillstånd utomlands och fått det innan resan till Sverige.

Det finns däremot vissa undantag från den ovan beskrivna huvudregeln. Detta innebär att man i vissa situationer kan befinna sig inom Sverige och ha rätt till ett beviljat uppehållstillstånd ändå. Det finns 11 undantag (5 kap. 18 § andra stycket UtlL). I vissa fall kan en person få ett nytt uppehållstillstånd utan att behöva lämna landet, detta gäller:

- Arbetstillstånd

- Uppehållstillstånd som egen företagare

- Uppehållstillstånd för studier för de som tagit minst 30 högskolepoäng eller genomfört en termins forskarutbildning i Sverige.

- Uppehållstillstånd som anhörig till en svensk eller nordisk medborgare, eller en person med permanent uppehållstillstånd i Sverige.

- Uppehållstillstånd för den som är anhörig till en arbetstagare, egenföretagare eller student med uppehållstillstånd för studier.

- Den som sökt asyl och fått ett tillfälligt uppehållstillstånd. Det gäller även dig som fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter. Identiteten måste kunna styrkas med till exempel ett pass från hemlandet.

Jag vill vidare poängtera att om din man har ansökt om två uppehållstillstånd samtidigt så kommer han riskera att få avslag. Detta innebär att man inte kan beviljas två uppehållstillstånd samtidigt. Mer information om uppehållstillstånd för personer som befinner sig i Sverige hittar du här . Du skriver endast att din make har ett besöksvisum och på grund av att jag inte har alla omständigheterna i fallet kan jag tyvärr inte säga om undantagen är uppfyllda.

Hur och vart görs en ansökan om uppehållstillstånd?

Ni ska göra er ansökan via Migrationsverkets hemsida. Ansökan ska göras antingen av dig som anknytningsperson eller av din make. Du finner instruktionerna för ansökan här.

Sammanfattning och vägledning

Som konstaterat ovan är huvudregeln att personen ska befinna sig utanför Sverige för att ansöka om uppehållstillstånd. Däremot finns det som sagt vissa undantag och jag kan inte svara på om dessa är uppfyllda i ert fall eller ej. Jag gör bedömningen att jag behöver mer information om omständigheterna. Det jag tydligt kan konstatera är att, om din make uppfyller någon av undantagen så kan han ansöka om uppehållstillstånd utan att behöva lämna landet. Annars måste han uppfylla huvudregeln.

Det jag kan rekommendera er är att först ta kontakt med Migrationsverket och få information om vad som gäller i just ert fall. Jag rekommenderar dig även att ta kontakt med vår byrå för mer rådgivning.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag hoppas att du har fått någon vägledning av mitt svar, annars är du såklart välkommen att ställa en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96481)