Kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare på grund av tidigare avtjänat fängelsestraff?

FRÅGA
Hej Undrar om en arbetsgivare får reda på att man suttit i fängelse från 2012-2015. Jag blev anställd i november 2015 och varit anställd sedan dess. Och gett dom register utdrag men aktuellt brott syns inte i denna register då de bara är vissa brott som syns. Men om dom får reda på fängelse straffet via andra vägar så här långt efter samt att jag har ett bra och ordnat liv idag kan dom ändå sparka mig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

LAS = Lag om anställningsskydd.

För att en arbetsgivare ska få säga upp en arbetstagare från en tillsvidareanställning så krävs att arbetsgivaren har saklig grund för detta. En arbetsgivare kan nå kravet på saklig grund antingen genom arbetsbrist eller omständigheter som har med arbetstagaren personligen att göra. Det är det sistnämnda som skulle kunna aktualiseras i din situation. LAS 7 §.

Eftersom din nuvarande arbetsgivare inte känner till fängelsestraffet så utgår ifrån att brottet du blev dömd för inte hade något med denne att göra. Om brottet hade skett på arbetsplatsen eller varit riktat mot arbetsgivare eller kollegor så hade arbetsgivaren haft lättare att nå kravet på saklig grund. I det läget skulle t o m ett avskedande kunna bli aktuellt om brottet varit tillräckligt allvarligt.

När det gäller brottslighet som inte har något med arbetsgivaren att göra så ska en avvägning göras mellan arbetstagarens intresse att behålla arbetet och arbetsgivarens intresse av en uppsägning. Hur denna bedömning faller ut beror i hög grad på vad du har för typ av arbete. När det gäller yrken som polis eller präst så är dessa arbeten där det ställs höga krav på arbetstagarens oförvitlighet och därför blir bedömningen hårdare mot arbetstagare som har dessa yrken och begår brott utanför tjänsten.

Arbetsgivaren har också en omplaceringsskyldighet. För att en uppsägning ska vara sakligt grundad så ska arbetsgivaren noggrant utreda om det finns någon annan befattning som arbetstagaren kan omplaceras till. Ifall det finns en annan befattning och arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för denna så ska omplacering ske. LAS 7 § andra stycket.

Sammanfattningsvis så är det svårt att svara på frågan utan att veta vad du har för yrke. Har du ingen särskilt förtroendekrävande ställning så får arbetsgivaren svårare att säga upp dig. Att brottsligheten ligger flera år tillbaka i tiden och inte heller har skett under din anställning hos arbetsgivaren är också saker som talar till din fördel.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något förtydligat.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?