Kan detta vara förtal?

FRÅGA
Vi har blivit anmälda till miljökontoret att vi i vår braskamin "dygnet runt med spillvirke, avfall, kartonger med mera". Man hävdar att vi inte eldar med ved vilket är direkt felaktigt eftersom vi endast eldar med björkved.Man har gjort 2 anmälningar till miljökontoret. Det hör också till saken att det finns ett antal hus närmare den som klagar, som också eldar i sina braskaminer med ved men inte blivit anmälda. Vi har ingen relation alls med den som anmält.Kan detta var förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). I paragrafen stadgas att "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter". Brottet förutsätter att uppgiften lämnas till tredje person, det vill säga till någon annan än den utpekade, och brottet anses fullbordat så snart uppgiften kommit till denna annan. Uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet, och inte bara ett värdeomdöme. Det krävs dock inte att uppgiften är nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Det räcker att uppgiften är ägnad att utsätta vederbörande för "andras missaktning".

I paragrafens andra stycke förklaras dock att någon som i och för sig gjort det som ovan beskrivits, inte ska dömas till förtal om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifterna, och om uppgifterna visas vara sanna eller om personen hade skälig grund för uppgiften som personen spred.

Första frågan som måste besvaras i ditt fall är om anmälan till miljökontoret kan anses vara ett uppgiftslämnande som haft till syfte att utsätta er för missaktning. Det är tveksamt, med tanke på att man har rätt att anmäla vid misstanke. Myndigheter är objektiva och ska endast utreda sanningen, och därav bör de inte heller kunna ses som en tredje person till vilken uppgiften ska ha spridits till.

Det kan även nämnas att förtalsbrottet faller inom enskilt åtal, vilket innebär att det inte är en åklagare som för målet i domstol, utan målsägande själv (den utsatte), 5 kap. 5 § BrB. Endast i undantagsfall kan åklagaren driva målet enligt samma paragraf. Det, på grund av att det som enskild kan vara svårare att säkra bevis, tillsammans med det faktum att det råder stark yttrandefrihet i Sverige gör att inte allt för många döms för förtal.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91430)