Kan det utgöra förtal att lämna uppgifter om personer i en bok?

FRÅGA
Hej! Jag skriver en bok om min uppväxt i ett namngivet hyreshus på Söder för femtio år sedan. Boken handlar om många av de säregna hyresgästerna som bodde i huset. Det var en livsmedelshandlare som blev dömd för häleri och anstiftan till brott (Gangsterchefen), en pensionerad ensamstående dam som blev dömd för spritlangning och kom till Hinseberg. Koden för att sälja en kvarting var lillen och en helflaska tvillingarna ( Lillen och tvillingarna), en alkoholiserad författare som tog sitt liv ( Den store författaren NN), två lesbiska kvinnor ( NN och kokosbollen). alla de verkliga personerna är avlidna och kan inte spåras av läsarna 8jag använder andra namn9. De enda som ev. kan känna igen personerna är de avlidnas släktingar som ändå vet om vad dess släkting gjort. Hoppas på svar! Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om det kan utgöra förtal att skildra historierna om hyresgästerna i din bok.

Förtalsreglerna

Bestämmelserna om förtal finns i brottsbalken, fortsättningsvis kallas BrB.

Med förtal avses att utpeka någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att lämna en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB). Den utpekade som avses i denna bestämmelse avser dock levande personer, och du anger att samtliga av hyresgästerna du skriver om idag är avlidna.

Förtal av avliden kan dock också medföra ansvar för förtal om gärningen är sårande för de efterlevande eller den annars, med beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne (5 kap. 4 § BrB). Själva förtalshandlingen som avses här är densamma som avses vid förtal av levande personer.

Ditt fall

Händelserna du beskriver skulle kunna uppfylla kraven på missaktning i förtalsbestämmelsen eftersom du utpekar flera av hyresgästerna som brottsliga eller klandervärda i sitt levnadssätt.

För förtal krävs dock ett utpekande av något slag – personen måste utifrån den lämnade uppgiften vara identifierbar. Din bedömning verkar vara att personerna inte kommer kunna identifieras utifrån de uppgifter du kommer att lämna i boken för någon utöver deras släktingar. För att förtal ska vara aktuellt finns krav på att en viss spridning av uppgiften ska ha skett. Med detta avses att uppgiften ska spridas till någon utöver personen uppgiften berör som inte känner till uppgiften sedan tidigare. Du skriver att de enda som möjligtvis skulle kunna identifiera personerna du skriver om i boken är anhöriga som redan känner till uppgifterna. I så fall har inte uppgifterna spridits till någon som inte känner till dem sedan tidigare. Enligt min bedömning borde därför, utifrån din beskrivning av hur du kommer att skildra karaktärerna i boken, förtal därför inte bli aktuellt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1252)
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?
2021-09-29 Får en lärare skrika och svära åt en elev?
2021-09-23 Begår man ett brott om man säger till en polisman, önskandes att nästa person denne påträffar ska döda polismannen?

Alla besvarade frågor (96356)