FrågaKÖPRÄTTKöplagen25/08/2021

Kan bakfall på badrumsgolvet anses vara ett dolt fel?

Hej!

Jag köpte en bostadsrätt i november 2020.

Jag har märkt att det är bakfall på mitt golv och undrar ifall det kan gå som ett dolt fel?

40% av vattnet rinner bakom toaletten istället för att rinna ner i brunnen. Det bildas alltså en stor pöl som inte har någon chans att rinna tillbaka i brunnen. Blir orolig ifall det kan ha uppstått en fuktskada i golvet.

Säljaren har inte upplyst varken mig eller mäklaren och säger att hon inte vet något om det.

I mina ögon är det omöjligt att hon inte kan ha sett/märkt felet då hon bott där sedan 2007 och ett bakfall är inte något som kommer över en natt. Pölen är väldigt synlig, ca en halv kvadratmeter stor och 20mm djup.

När jag flytta in så stod det ett badkar i badrummet men det var tejpat med silvertejp och började läcka. Märkte även då att vattnet samlades bakom toaletten när man duschade i badkaret och bildade en pöl. Det var väldigt svårt för mig att skrapa golvet torrt och få det lufttorkat så bestämde mig för att ta bort badkaret.

Kan det gå som ett dolt fel? Hur mycket ska säljaren stå för i denna situationen isf?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan vi konstatera att en bostadsrätt anses vara en lösegendom i lagens mening. Därmed kommer vi att använda oss av köplagen (1990:931) [KöpL].

För att ett dolt fel ska föreligga krävs det att bostaden avviker från vad som är avtalat eller vad köparen med fog kunde förutsätta (17 § KöpL). Du som köpare har däremot en undersökningsplikt som innebär att du ska undersöka bostaden och titta efter fel innan ni ingår ett avtal (20 § KöpL).

Ett bakfall uppfyller rekvisiten i 17 § KöpL då det innebär att badrumsgolvet avviker från avtalet och även från vad du som köpare kunde med fog ha förutsätt. Därmed kan vi konstatera att bakfallet anses vara ett fel i lagens mening. Ett bakfall är dessutom ingenting som är synligt utåt. Detta innebär att du har inte haft någon anledning att misstänka att ett fel föreligger. Med denna anledning anser jag att bakfallet är ett s.k. dolt fel.

Vid fel i egendom har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag, häva köpet och även i vissa fall skadestånd (30 § KöpL). För att detta ska vara aktuellt krävs det att du meddelar säljaren om felet inom en skälig tid från det att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet (32 § KöpL).

Du har som sagt rätten att kräva att säljaren avhjälper felet. Däremot är detta endast aktuellt om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § 1 st. KöpL). Om säljaren inte avhjälper felet, har du som köpare rätt till att avhjälpa felet själv och därefter kräva ersättning för de extra kostnaderna som har uppstått (34 § 2 st. KöpL).

Fråga om skadestånd kan också vara av relevans i fallet. Säljaren kan bli skadeståndsskyldig för de s.k. direkta förluster som har uppkommit på grund av felet. Skadestånd på grund av fel i egendom omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad samt utebliven vinst (67 § 1 st. KöpL).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att bakfall i badrummet kan anses vara ett dolt fel. Därför har du som köpare rätt att kräva säljaren på avhjälpande av felet och eventuellt skadestånd om felet har orsakat några direkta förluster.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar,

Doorsa SalehyRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo