Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?

FRÅGA
Hej! Jag undrar ifall en varning på jobbet kan preskriberas likt brott inom straffrätten, kan en varning efter ett tag inte användas emot dig i framtiden även ifall man skulle upprepa förseelsen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Syftet med att ge en varning är att göra arbetstagaren uppmärksam på hur arbetsgivaren förhåller sig till försumligt beteende och att uppsägning är en realistisk följd om man bryter mot sina förpliktelser.

Efter att arbetsgivaren har gett varningen, bör arbetstagaren ha en möjlighet att rätta till sitt felaktiga beteende. Om arbetstagaren rättar till sitt beteende och försummelserna upphör, kan arbetsgivaren inte vidta uppsägningsåtgärder.

En skriftlig varning är en påminnelse om vilka regler som gäller för din anställning och på arbetsplatsen. Det finns ingen uttrycklig tidsgräns för giltighetstiden, utan du får se på det som ett sätt för dig att inte upprepa samma beteende igen. Varningens varaktighet bedöms från fall till fall och den påverkas av överträdelsens eller försummelsens allvarlighet.

Om arbetsgivaren vill använda en varning som ett led i en uppsägning på grund av personliga skäl får uppsägningen inte enbart baseras på händelser som arbetsgivaren känt till i mer än två månader innan varningen, (7 § 4 stycket lagen om anställningsskydd). Undantag från detta finns dock gällande synnerliga skäl.

En varning ska alltså tas på allvar, men den innebär inte att du kommer att bli uppsagd, förutsatt att du i fortsättningen håller de överenskommelser och regler som finns på arbetsplatsen.

Om du inte förbättrar ditt beteende så skulle det kunna bli en anledning för uppsägning på grund av personliga skäl, med uppsägningstid enligt anställningsavtalet. Frågan om det finns grund för uppsägning är emellertid beroende av många faktorer, såsom företagets storlek, hur allvarlig misskötsamheten är, vad är det för typ av arbete, om den anställde har en förtroendeställning, tidigare förseelser och arbetsgivarens tidigare agerande som exempel. Som du förstår finns det inget konkret svar på din fråga då olika faktorer spelar roll.

Hoppas att du fick bättre koll med hjälp av svaret. Tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1718)
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?
2021-03-01 Har jag blivit uppsagd/avskedad på rätt sätt?
2021-03-01 Kan jag ångra mitt sommarvikariat trots att jag tackat ja?
2021-02-28 Vad blir konsekvensen av att ljuga för chefen?

Alla besvarade frågor (89850)