FrågaÖVRIGTPUL/GDPR29/09/2017

Kameraövervakning och inspelning av samtal

Hej!

Jag har haft en inneboende som har stulit, erkänt och bett om ursäkt flera gånger bara för att sedan fortsätta som förut. Såvitt jag kan se hittills så är det saker av mindre värden som försvunnit, men stulna är de likväl. Eftersom det är en "nyss vuxen" och värdet av det stulna är lågt så har jag försökt ta detta med jämnmod och vill givetvis inte anmäla i onödan. Tre chanser att ändra sitt beteende tycker jag dock räcker.

Personen blev till slut uppsagd och valde själv att flytta ut omgående, men hotar nu att anmäla mig.

Har jag gjort fel så får ju jag be om ursäkt och ta konsekvenserna av mitt eget handlande, det begriper jag.

Det vore dock tacksamt att få hjälp med att reda ut detta innan jag själv belastar polisen/rättsväsendet med en anmälan och definitivt innan jag låter någon annan bostadsbehövande student flytta in.

Frågor;

1. Får jag ha avkännare som registrerar rörelser/en kamera riktad mot dörren i privata sovrum/utrymmen dit ingen annan har tillträde?

Jag tänker mig en kamera som bara filmar när/om dörren till mitt eget sovrum öppnas. Dörren är alltid stängd och låst när någon mer bor här, så man måste ju först låsa upp innan man kan öppna. Nyckeln sitter naturligtvis inte i dörren, däremot är det en "vanlig" rumsdörr och den har en likadan nyckel som det rum som hyrs ut.

2. Behöver jag i så fall varna den inneboende?

3. Har jag brutit mot lagen när jag via mobilens mikrofon spelade in de samtal där jag konfronterar personen och då denna erkänner?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Kameraövervakning
Varför det finns regler som förbjuder kameraövervakning är för att skydda personers integritet. Innan man sätter upp en kamera bör man därför vara noga med var man placerar kameran och tänka på vems integritet som man eventuellt kan kränka. Det lagar som blir aktuella för detta är kamerövervakningslagens regler och personuppgiftslagen.

Det krävs tillstånd för att få sätta upp en kamera på ett område där allmänheten har tillträde. Detta innebär att det inte krävs tillstånd att sätta upp en kamera i det privata. Men trots att det inte krävs tillstånd så måste man ändå se till så att man följer övriga regler i lagen. Reglerna säger i princip att det är OK att sätta upp en kamera så länge alla som övervakas har samtyckt till övervakningen. Även i vissa fall då det inte finns samtycke kan man ändå rättfärdiga kamerainspelningen med proportionalitetsprincipen, dvs att övervakningsintressen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Att man satt upp en kamera för att förebygga, utreda och avslöja brott är ett sådant legitimt skäl. Jag tolkar det därför som att du inte behöver meddela inneboende om detta, särskilt med tanke på att kameran sätts upp i dina egna privata utrymmen.

Spela in samtal
Det är endast tillåtet att spela in ett samtal om man själv deltar i samtalet eller om man fått tillåtelse av den man spelar in att faktiskt spela in samtalet. I övriga fall är det olagligt enligt Brottsbalken 4 kap 9a § - Olovlig avlyssning, se här. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst 2 år.

Eftersom att du själv deltar i det samtal som du spelar in är det därför tillåtet.

Hoppas mitt svar hjälpte dig. Återkom om det är något mer du funderar över!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda RovaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo