Jämkning vid bodelning

2021-05-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
1. Ett par har bott tillsammans i sex år varav fyra som gifta. Mannen har hög inkomst och har avsatt betydande belopp till en pensionsfond i hans namn. Skall pensionsfonden räknas in i giftorättsgodset? Äktenskapsförord finns inte.2. Skall giftorättsgodset fördelas 50-50 eller skall det jämkas med anledning av den korta äktenskapstiden? Mannen har från början betydligt större förmögenhet än hustrun.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om bodelning återfinns i äktenskapsbalken, som härefter kommer att benämnas som "ÄktB".

Pensionsfonden:

Som huvudregel räknas det privata pensionssparandet som giftorättsgods och ska därmed ingå i bodelningen. Däremot finns det undantag från denna regel. Om det skulle vara så att det är oskäligt med hänsyn till makarnas respektive ekonomiska förhållanden kan det bli aktuellt med jämkning. Dvs. att pensionssparandet helt eller delvis undantas från bodelningen i de fall då den ena maken, precis som du nämner i din fråga, har en hög inkomst och har avsatt ett betydande belopp till en pensionsfond. (10 kap. 3 § 3 st ÄktB).

Ska det jämkas med anledning av den korta äktenskapstiden?

Den make som besitter en större förmögenhet kan påkalla jämkning vid äktenskap som varat kortare än fem år (12 kap. 1 § Äktb). Jämkningen ska då beräknas på femtedelar. Dvs. efter ett års äktenskap kommer ⅕ ingå i bodelningen osv. Som i exemplet ovan kommer då ⅘ att ingå i bodelningen eftersom makarna varit gifta i 4 år.

Slutligen kan det således bli aktuellt med jämkning både med hänsyn till pensionssparandet och den större förmögenheten och även jämkning pga. större förmögenhet och kortare äktenskap.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Sara Hrnic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1122)
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?
2022-01-05 Kan jag annullera (ogiltigförklara) mitt äktenskap?

Alla besvarade frågor (98481)