Jag har blivit anmäld för grov kvinnofridskränkning - vad händer nu?

Min ex fru har polisanmält mig och jag är misstänkt för grov kvinnofrids brott.

Detta för en händelse för 2 år sedan då jag knuffade undan henne då hon gapade och skrek i mitt ansikte, jag upplevde situationen som hotfull och kränkande. Jag motade bort henne och hon råkade snubbla på en pall då hon backade bakåt. Det va alltså ren olyckshändelse. Nu 2 år senare gör hon anmälan troligtvis för att skada mig.

Jag har aldrig rört henne, gjort henne illa avsiktligt .

Hur skall jag förhålla mig till detta och tänka får att inte helt gå under psykiskt ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Grov kvinnofridskränkning

Grov kvinnofridskränkning är ett brott som aktualiseras när en person begår upprepade brott enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. Brottsbalken eller enligt 24 § Lagen om kontaktförbud mot närstående. Brotten måste vara att betrakta som olika steg i en upprepad kränkning som sker för att kränka kvinnans personliga integritet. Brotten måste även vara av sådan typ att de kan anses utgöra allvarlig skada för personens självkänsla. Det specifika brottet grov kvinnofridskränkning aktualiseras enbart när brottet begås av en man som utsätter en kvinna som han varit gift med eller bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden (4 kap. 4 a § 2 st. Brottsbalken).

En enstaka händelse i sig kan alltså inte utgöra grov kvinnofridskränkning. Några brott som kan aktualiseras är dock misshandel (3 kap. 5 § Brottsbalken) eller vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § Brottsbalken). Både misshandel och vållande till kroppsskada tar sikte på när en person orsakar en annan person kroppsskada. Vad som skiljer dem åt är att det krävs "uppsåt" för att dömas för misshandel och "oaktsamhet" för att dömas för vållande till kroppsskada.

Ansvarsfrihet och förmildrande omständigheter

Du uppger att du knuffade din före detta fru för att hon gapade och skrek i ditt ansikte, vilket du uppfattade som hotfullt. Det finns en i lag angiven rätt till nödvärn (24 kap. 1 § Brottsbalken). För att möjligheten till nödvärn ska kunna aktualiseras så måste personen som har rätt till nödvärn vara utsatt för ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Att din fru skriker i ditt ansikte skulle dock med största sannolikhet inte kunna anses utgöra ett sådant brottsligt angrepp.

Om det skulle var så att polisanmälan skulle gå så långt att det leder till åtal och sedan till en fällande dom, så kan det faktum att din före detta fru skrek i ditt ansikte vara något som påverkar vilket straff du skulle få. Att ett brott har föranletts av någons uppenbart kränkande beteende utgör nämligen en förmildrande omständighet vid valet av påföljd (29 kap. 3 § 1 p. Brottsbalken).

Vad händer efter en polisanmälan?

Din före detta fru har gjort en polisanmälan. Detta betyder att en förundersöknings ska inledas om brottet står under allmänt åtal och det inte är uppenbart att brottet inte går att utreda (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Förundersökningen ska bedrivas objektivt (23 kap. 4 § Rättegångsbalken) och under förundersökningen ska det utredas som det finns tillräckligt med bevisning m.m för att åtal ska kunna väckas (23 kap. 2 § Rättegångsbalken).

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia HauzenbergerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo