Intresseavvägning i nya dataskyddsförordningen

2017-08-14 i PUL/GDPR
FRÅGA
I PUL (Personuppgiftslagen) så finns det något som Datainspektionen kallar för intresseavvägning, som bland annat kan ge organisationer rätt att behandla personuppgifter, utan medgivande, i fall organisationens intresse väger tyngre än den registrerades integritet. "Intresset av att marknadsföra produkter och tjänster är dock ofta ett sådant berättigat intresse som enligt personuppgiftslagen ger rätt att behandla personuppgifter med stöd av en intresseavvägning." Läs mer här: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/intresseavvagning/#4 Efter den 25 maj nästa år ersätts pul av GDPR-förordningen. Kommer intresseavvägningen påverkas av detta, eller kommer den delen av lagen bli mer eller mindre oförändrad? Det är framförallt vid kommersiell marknadsföring som jag undrar över
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad gäller privata aktörer kommer en intresseavvägning kunna göras på i princip samma sätt som tidigare. Det anges i skälen till dataskyddsförordningen (skäl 47) att "Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse."

Den intresseavvägning som idag återfinns i 10 § f i PUL. Lagregeln ser ut som följer:

Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att:
ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Den nya dataskyddsförordningen 2016/679 träder som du säger ikraft den 25 maj nästa år. Motsvarande bestämmelse om en intresseavvägning finns i artikel 6 f:

Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:
Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.
Led f i första stycket ska inte gälla för behandling som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter.

Bestämmelserna har som synes stora likheter. De största skillnaderna är att den nya dataskyddsförordningen särskilt uppmärksammar barns personuppgifter och att offentliga myndigheter inte längre kommer kunna grunda behandlingen av personuppgifter på en intresseavvägning.

Sammanfattningsvis kommer alltså intresseavvägningen för privata aktörer som vill ägna sig åt direktmarknadsföring fortfarande vara en giltig grund för att behandla personuppgifter. För att få ytterligare tips på hur ditt företag ska anpassa sig kan ledning hämtas på datainspektionens hemsida.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Ärnlöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (226)
2021-12-21 Får personnummer anges synligt på postförsändelser?
2021-12-17 Kan man ta bort domar från Mrkoll?
2021-12-15 Gäller GDPR en femtonårings hobbyprojekt?
2021-11-30 Begränsar GDPR min rätt att spela in samtal med min arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (98495)