FrågaÖVRIGTPUL/GDPR14/08/2017

Intresseavvägning i nya dataskyddsförordningen

I PUL (Personuppgiftslagen) så finns det något som Datainspektionen kallar för intresseavvägning, som bland annat kan ge organisationer rätt att behandla personuppgifter, utan medgivande, i fall organisationens intresse väger tyngre än den registrerades integritet.

"Intresset av att marknadsföra produkter och tjänster är dock ofta ett sådant berättigat intresse som enligt personuppgiftslagen ger rätt att behandla personuppgifter med stöd av en intresseavvägning."

Läs mer här: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/intresseavvagning/#4

Efter den 25 maj nästa år ersätts pul av GDPR-förordningen.

Kommer intresseavvägningen påverkas av detta, eller kommer den delen av lagen bli mer eller mindre oförändrad?

Det är framförallt vid kommersiell marknadsföring som jag undrar över

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad gäller privata aktörer kommer en intresseavvägning kunna göras på i princip samma sätt som tidigare. Det anges i skälen till dataskyddsförordningen (skäl 47) att "Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse."

Den intresseavvägning som idag återfinns i 10 § f i PUL. Lagregeln ser ut som följer:

Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att:
ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Den nya dataskyddsförordningen 2016/679 träder som du säger ikraft den 25 maj nästa år. Motsvarande bestämmelse om en intresseavvägning finns i artikel 6 f:

Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:
Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.
Led f i första stycket ska inte gälla för behandling som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter.

Bestämmelserna har som synes stora likheter. De största skillnaderna är att den nya dataskyddsförordningen särskilt uppmärksammar barns personuppgifter och att offentliga myndigheter inte längre kommer kunna grunda behandlingen av personuppgifter på en intresseavvägning.

Sammanfattningsvis kommer alltså intresseavvägningen för privata aktörer som vill ägna sig åt direktmarknadsföring fortfarande vara en giltig grund för att behandla personuppgifter. För att få ytterligare tips på hur ditt företag ska anpassa sig kan ledning hämtas på datainspektionens hemsida.

Med vänliga hälsningar,

Henrik ÄrnlövRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”