FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt03/02/2020

Inskränkningar i ett barns rätt till sin laglott

Hej! Jag och min sambo (ogifta) väntar barn och vill upprätta inbördes testamente där vi ärver varandra med fri förfoganderätt. Min fråga är: kan vi ärva varandras hela kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (eller kan vi inte göra så avseende vårt barns laglott)?

Mvh,

Hampus

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som i vilken mån ni kan skjuta upp laglotten, alltså erat barns obligatoriska arvsrätt, utan att du och din partner är gifta.

För att besvara din fråga måste jag gå igenom gällande rätt på området. Regler om arvsrätt hittas i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) och regler om äktenskap finns i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB).

Barnets arvsrätt

Bröstarvingar, alltså den avlidnes barn, har alltid rätt till laglott. Laglotten är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha fått om det inte funnits testamente till förmån för någon annan (7 kap 1 § ÄB). Denna del får inte inskränkas genom testamente.

Makes arvsrätt

När en make avlider så ska en bodelning göras (9 kap 1 § ÄktB). Det som finns kvar ifrån den avlidne maken, efter bodelning, kallas för kvarlåtenskap. Efterlevande make ärver före gemensamma barn. Alltså måste ett barn vänta tills båda föräldrarna är döda för att få ut sin laglott. Den efterlevande maken ärver all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, (3 kap. 1 § ÄB) om inte den avlidnes testamente säger något annat. Fri förfoganderätt innebär att kvarlåtenskapen får spenderas fritt av den efterlevande maken med inskränkningen att denne inte får testamentera bort den (3 kap 2 § ÄB) eller ge bort det gåva (3 kap 3 § ÄB). Makens arvsrätt skjuter alltså upp barnets rätt till sin laglott. Det gemensamma barnet får vänta tills att båda föräldrarna är döda för att få ut sitt arv. När den efterlevande maken går bort så har gemensamma barn rätt till efterarv efter den först avlidne maken. Efterarvet beräknas efter en kvotdel, kvotdelen för efterarvingar beräknas genom att räkna ut hur stor del av den efterlevande makens totala egendom som består av den först avlidnes kvarlåtenskap.

Svar på din fråga:

Om barnets föräldrar är gifta får och en av makarna fortfarande är vid liv skjuts barnets rätt till sin laglott upp genom efterarvet och efterlevande make får barnets arv med fri förfoganderätt. Om barnets föräldrar däremot inte är gifta, som i ditt fall, så gäller inte undantagsreglerna om att efterlevande make ärver före bröstarvingarna. Om du och din sambo inte planerar att gifta er så kan du självklart testamentera hälften av dina tillgångar till din sambo utan att det inkräktar på ditt barns rätt till laglott. Du kan även fritt att skriva ett testamente med vilket innehåll som helst men om testamentet inkräktar på laglotten, alltså om du testamentera bort hela din egendom till din sambo, så kan bröstarvingar klandra testamentet och kräva jämkning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ebba Meyer-LieRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”