Inskränkningar i ett barns rätt till sin laglott

2020-02-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo (ogifta) väntar barn och vill upprätta inbördes testamente där vi ärver varandra med fri förfoganderätt. Min fråga är: kan vi ärva varandras hela kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (eller kan vi inte göra så avseende vårt barns laglott)?Mvh,Hampus
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som i vilken mån ni kan skjuta upp laglotten, alltså erat barns obligatoriska arvsrätt, utan att du och din partner är gifta.

För att besvara din fråga måste jag gå igenom gällande rätt på området. Regler om arvsrätt hittas i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) och regler om äktenskap finns i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB).

Barnets arvsrätt

Bröstarvingar, alltså den avlidnes barn, har alltid rätt till laglott. Laglotten är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha fått om det inte funnits testamente till förmån för någon annan (7 kap 1 § ÄB). Denna del får inte inskränkas genom testamente.

Makes arvsrätt

När en make avlider så ska en bodelning göras (9 kap 1 § ÄktB). Det som finns kvar ifrån den avlidne maken, efter bodelning, kallas för kvarlåtenskap. Efterlevande make ärver före gemensamma barn. Alltså måste ett barn vänta tills båda föräldrarna är döda för att få ut sin laglott. Den efterlevande maken ärver all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, (3 kap. 1 § ÄB) om inte den avlidnes testamente säger något annat. Fri förfoganderätt innebär att kvarlåtenskapen får spenderas fritt av den efterlevande maken med inskränkningen att denne inte får testamentera bort den (3 kap 2 § ÄB) eller ge bort det gåva (3 kap 3 § ÄB). Makens arvsrätt skjuter alltså upp barnets rätt till sin laglott. Det gemensamma barnet får vänta tills att båda föräldrarna är döda för att få ut sitt arv. När den efterlevande maken går bort så har gemensamma barn rätt till efterarv efter den först avlidne maken. Efterarvet beräknas efter en kvotdel, kvotdelen för efterarvingar beräknas genom att räkna ut hur stor del av den efterlevande makens totala egendom som består av den först avlidnes kvarlåtenskap.

Svar på din fråga:

Om barnets föräldrar är gifta får och en av makarna fortfarande är vid liv skjuts barnets rätt till sin laglott upp genom efterarvet och efterlevande make får barnets arv med fri förfoganderätt. Om barnets föräldrar däremot inte är gifta, som i ditt fall, så gäller inte undantagsreglerna om att efterlevande make ärver före bröstarvingarna. Om du och din sambo inte planerar att gifta er så kan du självklart testamentera hälften av dina tillgångar till din sambo utan att det inkräktar på ditt barns rätt till laglott. Du kan även fritt att skriva ett testamente med vilket innehåll som helst men om testamentet inkräktar på laglotten, alltså om du testamentera bort hela din egendom till din sambo, så kan bröstarvingar klandra testamentet och kräva jämkning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3543)
2020-11-25 Vem kan vara framtidsfullmaktshavare?
2020-11-21 Återkallelse av framtidsfullmakt och subsidiära fullmaktshavare
2020-11-20 Äger makar allt tillsammans?
2020-11-14 Behöver sambo underrätta socialtjänsten när andre sambon inte får bo kvar

Alla besvarade frågor (86486)